5 vragen over formulariumgericht voorschrijven

 

In 2018 meten zorgverzekeraars doelmatig voorschrijven in segment 3 op basis van één indicator. Het formularium is voortaan leidend. Wat betekent dat voor u?

1. Waarom heeft de LHV aangedrongen op een andere resultaatbeloning?

Huisartsen hadden een aantal stevige bezwaren bij de wijze waarop de resultaatbeloning voor doelmatig voorschrijven in segment 3 werd gemeten en uitbetaald. Zo werd er gemeten op basis van indicatoren van het IVM, terwijl deze niet zijn ontwikkeld voor dit doel. Daarnaast werden de uitgiften bij de apotheek gemeten, en niet de voorschriften in het HIS. Dit gaf vervuiling in de uitkomsten. Bijvoorbeeld omdat apothekers soms anders afleveren dan de huisarts voorschrijft. Een laatste belangrijk bezwaar is dat de uitbetaling van doelmatig voorschrijven nu driekwart jaar op zich laat wachten. Op basis van de knelpunten uit het verleden heeft de LHV samen met de zorgverzekeraars een nieuwe indicator vastgesteld.

2. Wat is de nieuwe indicator?

Vanaf 2018 kijken de meeste zorgverzekeraars naar één indicator voor doelmatig voorschrijven: het aantal eerste generieke voorschriften van een medicijn binnen het formularium, gedeeld door het totaal aantal eerste voorschriften. Daarom spreken we nu van formulariumgericht voorschrijven (FGV). De meting vindt plaats in uw HIS, van daaruit worden de uitkomsten gestuurd naar het NIVEL. Zij verstrekken de gegevens aan de zorgverzekeraars. Een aantal (kleinere) zorgverzekeraars doet in 2018 (nog) niet mee aan doelmatig voorschrijven.

3. Om welk formularium gaat het?

Nederlandse huisartsen werken met verschillende formularia die gebaseerd zijn op de voorschrijfrichtlijnen van de beroepsgroep. Naar alle waarschijnlijkheid worden de meest gangbare formularia gekozen als basis voor de meting. Het formularium wordt via software gekoppeld aan uw HIS. Informeer bij uw zorgverzekeraar wat u (nog) moet doen om in aanmerking te komen voor deze resultaatbekostiging.

4. Hoe hoog moet ik scoren voor een beloning?

Het percentage is gebaseerd op een 0-meting via Nivel-zorgregistraties. De zorgverzekeraars gebruiken die meting voor het bepalen van de a apwaarden en de bijbehorende tarieven. In het percentage wordt rekening gehouden met het gegeven dat sommige mensen niet gebaat zijn bij medicijnen uit het formularium. Hoe hoog dan wel, dat verschilt per zorgverzekeraar. Ook de meetperiode verschilt per zorgverzekeraar. De één kent voor 2018 een meetperiode van een half jaar (Q1 en Q2), anderen meten het hele jaar. De tarieven zullen in de buurt zitten van de huidige tarieven voor doelmatig voorschrijven. Het totaalbedrag voor formulariumgericht voorschrijven (FGV) dat beschikbaar is voor alle huisartsen, is gelijk aan het bedrag dat nu beschikbaar is voor doelmatig voorschrijven.

5. Hoe weet ik straks hoe ik ervoor sta?

De LHV heeft met de HIS-leveranciers afgesproken dat we het belangrijk vinden dat huisartsen gaandeweg het jaar kunnen zien hoe ze ervoor staan. Het verschilt per HIS-leverancier of dit al direct vanaf 1 januari 2018 te zien is. De LHV zal u hiervan via haar website op de hoogte houden en zal materiaal ontwikkelen om u te helpen het EVS te gebruiken.

Meer informatie

Lennart Rijkers, senior beleidsmedewerkerpraktijkvoering bij de LHV. Via de website van de LHV houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.