5 vragen over het verdwijnen van de VAR

 

1. Wat gaat er gebeuren?

De VAR wordt vanaf mei afgeschaft. In plaats daarvan kunt u gaan werken met een door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomst. Tussen mei en mei geldt een overgangsperiode. Dat geeft praktijkhouders en waarnemers de tijd om hun werkwijze aan te passen aan de nieuwe wet. Overigens stelt de Belastingdienst zich tijdens de overgangsperiode in de handhaving terughoudend op. Waar nodig wordt eerst gewaarschuwd als u nog niet volgens de nieuwe regels werkt.

2. Moet ik zelf een contract opstellen?

Nee, dat hoeft niet. De LHV heeft twee modelcontracten voor huisartsen ontwikkeld die beide door de Belastingdienst zijn goedgekeurd. Eén voor de duurwaarneming en één voor de incidentele waarneming voor een huisarts in de huisartsenpraktijk. Langdurige waarneming voor één praktijk blijft dus mogelijk, ook in de toekomst. De LHV-overeenkomsten zijn tot stand gekomen in goed overleg met de LHV Wadi, praktijkhouders en de Belastingdienst. Ze doen dus recht aan de specifieke situatie van de huisartsenpraktijk. Met de LHV-contractengenerator kunt u online eenvoudig uw persoonlijke waarneemcontract samenstellen.

3. Wat betekent dit voor mij?

Zowel voor praktijkhouders als waarnemers geldt: gaat u een nieuwe overeenkomst aan die doorloopt na mei , gebruik dan (ook nu al) de LHV-modelovereenkomst. Heeft u overeenkomsten gesloten die doorlopen na mei , dan heeft u de duur van de transitieperiode om deze overeenkomsten om te zetten naar de goedgekeurde overeenkomsten.

4. Wordt het nu heel ingewikkeld om waarneemafspraken te maken?

De LHV heeft speciaal voor de huisartsenpraktijk de waarneemcontractgenerator ontwikkeld. Aan de hand van een aantal eenvoudige vragen over onder meer de duur van de waarneming en het aantal uren, ontvangt u uw persoonlijke waarneemcontract in uw mailbox. De overeenkomst hoeft alleen nog maar ondertekend te worden door opdrachtgever en waarnemer. De Belastingdienst heeft al aangegeven deze ondertekening niet persé noodzakelijk te vinden. Opsturen en bevestigen per e-mail is volgens hen voldoende. Wij adviseren om deze praktische werkwijze te beperken tot incidentele waarnemingen.

5. Voorkom ik met dit contract onverwachte premies?

Als u werkt met een goedgekeurde overeenkomst, blijft het van belang dat u werkt volgens de afspraken uit deze overeenkomst. Doet u dat niet, dan vervalt voor de opdrachtgever de zekerheid dat deze geen loonheffi ng en sociale premies hoeft af te dragen.

naar contractgenerator