5 vragen over zorg aan onverzekerden

 

Als arts bent u verplicht medisch noodzakelijke zorg te verlenen, ook als de patiënt onverzekerd is en de zorg niet uit eigen zak kan betalen. Dat kan in sommige praktijken fors in de papieren lopen. Huisartsen kunnen daar compensatie voor krijgen.

1. Om welke mensen gaat het eigenlijk? Er zijn twee verschillende groepen: onverzekerbare vreemdelingen en andere onverzekerden. Voor deze groepen zijn er twee verschillende compensatieregelingen: de Regeling onverzekerbare vreemdelingen en de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden. De eerste werd tot 1 januari 2017 uitgevoerd door het Zorginstituut. Nu doet het CAK dat. De tweede regeling is op 1 maart 2017 van kracht geworden, na een lobby van onder meer de Nederlandse Straatdokters Groep. Deze regeling wordt ook door het CAK (deels via de GGD GHOR) uitgevoerd.

2. Wat is precies het verschil tussen die twee groepen? Bij de eerste gaat het om vreemdelingen die hier (nog) illegaal zijn. Het gaat dus niet om Nederlanders, inwoners van Aruba, Curacao, Sint Maarten, IJsland, Noorwegen, Liechtenstein en Zwitserland of EU-onderdanen. De tweede groep bestaat uit ‘verwarde personen’, mensen die ook vaak dak- en thuisloos zijn. Omdat ‘verwardheid’ een lastig criterium is, definieert de wetgever deze groep als mensen die onverzekerd, maar wel verzekeringsplichtig zijn voor de Zvw.

3. Hoeveel compensatie kun je krijgen? Doet u een beroep op de Regeling onverzekerbare vreemdelingen, dan krijgt u 80 procent vergoed van het bedrag dat ‘oninbaar’ is. Betreft het hulp aan een zwangere, dan is dat 100 procent. Voor een consult mag u het passantentarief rekenen. Doorverwijzen naar een apotheek of ziekenhuis, mag alleen naar instellingen die door het CAK zijn gecontracteerd. Gaat het om een ‘verwarde’ onverzekerde, dan bedraagt de subsidie in principe 100 procent van de oninbare kosten.

4. Hoe vraag je compensatie aan? Voor de Regeling onverzekerbare vreemdelingen vult u een declaratieformulier in dat van de website van het CAK is te downloaden. U stuurt tevens een nota (zonder persoonsgegevens) in. Voor een beroep op de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden moet u binnen 24 uur nadat de zorg is verleend, een melding doen aan de GGD GHOR. Dat doet u via het landelijke meldpunt: www. meldpuntonverzekerdenzorg.nl. Via dit meldpunt declareert u ook de zorgkosten bij het CAK. Daarvoor gelden een aantal voorwaarden. Zo moet bijvoorbeeld sprake zijn van een overeenkomst met het CAK en toestemming van de patiënt. Op www.hetcak.nl kunt u lezen hoe u kunt declareren en wat de precieze voorwaarden zijn. Zoek op ‘Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden’.

5. Het was toch de bedoeling de administratieve rompslomp te verminderen? Gaat de LHV daar nog iets tegen doen? Vooral de nieuwe subsidieregeling vergt inderdaad de nodige handelingen. De LHV is op zich blij dat er een regeling is gekomen om huisartsen te compenseren die (veel) zorg leveren aan mensen die daar niet voor kunnen betalen. De regeling is nog een proef. Daarom houden we voorlopig de vinger aan de pols.

Een andere vraag over de zorg voor onverzekerbare vreemdelingen en andere onverzekerden? Dan kunt u deze mailen naar j.grone@lhv.nl.