Voor en door huisartsen
 

6 vragen over de intentieovereenkomst

 

Een deel van de huisartsen die zijn praktijk overdraagt of met anderen een nieuwe gezamenlijke praktijk of gezondheidscentrum laat bouwen, stelt van tevoren een intentieovereenkomst op. Wat houdt dat zoal in?

1. Wat is een intentieovereenkomst precies? In een intentieovereenkomst spreken twee partijen hun bedoelingen voor de toekomst tegenover elkaar uit, bijvoorbeeld om te associëren. Vaak staat er ook in welk traject ze willen volgen om tot het doel te komen. Zo’n stuk wordt vaak een intentieverklaring genoemd, maar als er concrete afspraken tussen twee partijen in staan, is de benaming ‘intentieovereenkomst’ zuiverder.

2. Is een intentieovereenkomst juridisch bindend? Als er alleen een voornemen in staat, niet. Maar worden er concrete afspraken in gemaakt, dan ben je daar juridisch wél aan gehouden. Het komt geregeld voor dat een ‘intentieverklaring’ al ver voorbij het stadium van ‘intenties’ is. Eigenlijk is de deal al bijna rond. In de rechtspraak is bepaald dat niet de titel van de overeenkomst maar de inhoud beslissend is.

3. Wat is het nut van een intentieovereenkomst? Bij praktijkoverdrachten, maar zeker ook bij bouwplannen voor een gezamenlijk onderkomen, is het van belang dat alle partijen van elkaar weten wat hun intentie, streven en commitment is. Dat voorkomt teleurstellingen. Het komt nogal eens voor dat een van de partijen gaande het proces op zijn schreden terugkeert. Zijn de plannen in een vergevorderd stadium, dan kan dat (grote) financiële schade tot gevolg hebben. Met een intentieovereenkomst kunnen partijen in het ergste geval naar de rechter om compensatie of voortgang af te dwingen. Of dat zin heeft, is afhankelijk van de inhoud van de overeenkomst en van de omstandigheden die tot de breuk hebben geleid. Belangrijker is dat het opstellen van een overeenkomst partijen dwingt van tevoren goed na te denken en te discussiëren over de plannen en hun commitment eraan.

4. Nieuwbouw is een proces vol onzekerheden. Die kun je toch niet allemaal overzien? Nee, daarom is het van belang in een intentieovereenkomst voldoende ruimte in te bouwen voor een eventuele wijziging van je voornemens. Zeker als bouwplannen lang duren, kunnen er gegronde redenen ontstaan om je uit een project terug te trekken. Niet ongebruikelijk is het om de overeenkomst regelmatig te actualiseren. Dat dwingt alle partijen om telkens opnieuw over hun commitment na te denken.

5. De meerderheid van de huisartsen stelt helemaal geen intentieovereenkomst op. Ze doen mondelinge toezeggingen. Zijn die rechtsgeldig? Ja, een mondelinge afspraak is net zo geldig als een schriftelijke. Maar een mondelinge overeenkomst is wel lastiger te bewijzen. Zeker wanneer de tegenpartij een andere versie heeft of afspraken ontkent.

6. Moet je een intentieovereenkomst bij een notaris vastleggen? Nee, je kunt zelf een tekst opstellen en (laten) ondertekenen. Vermelding van datum, NAW-gegevens van de betrokken partijen en een duidelijke omschrijving van de intentie, afspraken en/of voorwaarden is voldoende. Het is wel van belang nauwkeurig te formuleren, dus een jurist (desgewenst van de LHV) raadplegen is raadzaam.

Heeft u een vraag over het aangaan van een overeenkomst? Dan kunt u deze mailen naar jz@lhv.nl.