Aan de slag met medicatiebeoordeling

 

De Inspectie voor de Gezondheidszorg gaat per 1 juli handhaven op de richtlijn Polyfarmacie voor ouderen. Huisartsen zijn verplicht in samenwerking met apothekers dit jaar bij vijf patiënten een medicatiebeoordeling uit te voeren. Wat staat u precies te doen?

Ouderen die veel verschillende medicijnen gebruiken, lopen een verhoogd risico op een acute ziekenhuisopname die medicatiegerelateerd is, blijkt uit onderzoek. Omdat het in relatief veel gevallen gaat om vermijdbare situaties zoals het niet of verkeerd innemen van medicijnen of interacties tussen medicijnen, wil de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) dat huisartsen en apothekers samen het medicijngebruik van ouderen intensiever monitoren. IGZ heeft daarom besloten per 1 juli te handhaven op de richtlijn Polyfarmacie voor ouderen. Dat betekent dat u vanaf die datum moet kunnen laten zien dat u, in samenwerking met een apotheker, werkt aan de medicatiebeoordelingen van oudere patiënten. Dit jaar moeten per normpraktijk vijf medicatiebeoordelingen volgens de richtlijn zijn afgerond.