Aldus de patiënt: Speelt geld een rol bij de keuze voor een behandeling?

 

In de spreekkamer van de huisarts gaat het gesprek tegenwoordig vaker over geld dan vroeger. Veel patiënten maken zich zorgen over de hoogte van het eigen risico. Sommigen zien om financiële redenen af van bijvoorbeeld psychologische hulp of fysiotherapie. Anderen ondergaan de stijgende kosten gelaten. Hoe wikken en wegen patiënten?