Alles over de Cao Huisartsenzorg en een goed gesprek

 

Wilt u iets opzoeken in de cao? Weten of vakantiedagen moeten worden uitbetaald? En wat precies het verschil is tussen doktersassistent A en B? Op de net gelanceerde cao-app voor de huisartsenzorg vindt u meteen de informatie die u nodig hebt. En meer. Want de app biedt ook inspiratie voor een goed gesprek met medewerkers over duurzame inzetbaarheid.

Tip: lees hier het volledige artikel als PDF

‘Huisartsenpraktijken zitten nu al krap in het personeel, maar in de toekomst wordt het nog krapper. Daarom is het belangrijk dat we ons niet alleen inspannen om medewerkers te werven, maar hen ook zo lang mogelijk binden. Met de cao-app willen we daaraan een bijdrage leveren.’

Antonie van Schothorst, huisarts op Urk, is LHV-onderhandelaar aan de cao-tafel Huisartsenzorg. Samen met Marja de Kruijff en Natalie van Rosmalen vormt hij het LHV-cao-team. De LHV en InEen zitten namens de werkgevers aan de cao-tafel. Namens de werknemers zitten de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA), de Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners (NVvPO) en de vakbonden FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn aan tafel.

‘Elke anderhalf jaar hebben we overleg over de nieuwe cao. Natuurlijk hebben we het dan over de lonen. Het is duidelijk dat werkgevers en werknemers op dat punt verschillende belangen hebben. Maar we hebben vooral ook een groot gezámenlijk belang: ervoor zorgen dat we voldoende personeel vinden en houden. Daar willen we ons aan de cao-tafel gezamenlijk voor inzetten.'

Een van de manieren om medewerkers te werven en te binden, is volgens Van Schothorst laten zien dat je als sector met de tijd meegaat. ‘Op die manier is het idee voor een cao-app ontstaan. Daarmee kunnen we huisartsen en medewerkers in de huisart-senzorg op een eigentijdse manier van informatie voorzien over de cao en functiewaardering. De app bevat daarnaast ook digitale hulpmiddelen als modelovereenkomsten en nuttige links. Daar hoef je dus geen boekje meer op na te slaan, de informatie staat gewoon op je telefoon.’

Gesprekskaarten

Een bijzonder onderdeel op de app is ‘Goed voor elkaar’ met als subtitel ‘Duurzaam’. Een klik op het bijbehorende icoontje leidt naar het scherm ‘Tips van collega’s’ en ‘Gesprekskaart.’ Dit is het onderdeel waar LHV-adviseur Natalie van Rosmalen het meest trots op is.

‘Het onderwerp duurzame inzetbaarheid is voor veel medewerkers in de huisartsenzorg iets abstracts, terwijl het over heel concrete dingen gaat als werkplezier, samenwerking, ontwikkeling en gezondheid. Wij willen de app inzetten om die onderwerpen meer onder de aandacht te brengen en zowel huisarts als medewerker inspiratie te geven voor een goed gesprek. Het is belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan over vragen als ‘Welke veranderingen verwacht je de komende jaren in je werk, wat betekent dat en wat is nodig om bij te blijven?’ en ‘Zijn werk en privé goed in balans?’ Door deze vragen open te bespreken, zorg je voor een stimulerende en ondersteunende omgeving waar teamleden graag werken en word je niet verrast doordat iemand plotseling zijn baan opzegt.’

Veelgestelde vragen

De app bevat ook het onderdeel FAQ (frequently asked questions). Het gaat om veelgestelde vragen over zaken als arbeidstijden, overwerk, verlof, ziekte en salaris. Deze vragen worden periodiek geactualiseerd en aangevuld.

LHV-adviseur Marja de Kruijff krijgt en beantwoordt samen met collega’s heel veel vragen van huisartsen. ‘Van de 4500 ledenvragen die we vorig jaar bij de LHV-helpdesk binnen kregen, gingen er 700 over de cao. Veel vragen gaan bijvoorbeeld over het verschil tussen meeruren en overuren. In het antwoord in de app hebben we daar nu ook voorbeelden bij gegeven, zodat het duidelijker wordt.'

De antwoorden zijn niet door de LHV bedacht, het gaat om dingen die in de cao staan, met een uitleg en/of verduidelijking erbij. ‘Ook hiervoor geldt: leuker kunnen we het niet maken, makkelijker wel. Daarom hebben we dus ook een zoekfunctie in de app opgenomen. Als je een trefwoord intoetst, zie je meteen waar dat in de cao voorkomt.’

Feedback

De app is in twee maanden tijd al meer dan 4000 keer gedownload. De verwachting is dat het aantal flink zal stijgen, want er werken ongeveer 5.000 werkgevers en 32.000 medewerkers in de huisartsenzorg.

Een groep die volgens De Kruijff veel aan de app heeft, zijn de praktijkmanagers. ‘Die zijn er heel blij mee, omdat de informatie makkelijk toegankelijk is en veel vragen meteen worden beantwoord. Na het antwoord volgt de vraag: was het antwoord nuttig? We gebruiken de reacties om antwoorden nog duidelijker te verwoorden of aan te vullen.’

De werkgroep die de app heeft samengesteld, blijft elk kwartaal bij elkaar komen om te bespreken welke updates nodig zijn. ‘Wellicht komen er nieuwe functies bij of moet een bestaande functiebeschrijving worden aangepast. Mogelijk zijn er nieuwe instrumenten of links die aan het onderdeel Tools kunnen worden toegevoegd. En als er een nieuwe cao is afgesloten, worden artikelen zo nodig aangepast. Zo’n app is dus nooit klaar, daar zijn we ons terdege van bewust. Maar we zijn blij dat we als sector hiermee bij de tijd zijn. Heb je een vraag over de cao, dan hoef je niet te bellen of te mailen en op antwoord te wachten, je vindt het antwoord gewoon op je telefoon.’

Werkdruk verlichten

Van Schothorst gaat de app zeker gebruiken bij de jaargesprekken met de medewerkers van zijn praktijk. Zijn praktijkmanager ook, want die doet de meeste gesprekken. 'Er zijn vast veel meer huisartsen die deze taak delegeren. Als je ziet hoe groot praktijkteams tegenwoordig zijn, red je het niet meer om alle gesprekken zelf te doen. Onze praktijk telt 35 teamleden. Dankzij de app kan ik wel aan de praktijkmanager meegeven welke vragen ik graag bij een gesprek met een medewerker aan de orde zou willen stellen. Je kunt via het onderdeel 'Gesprekskaart' vragen selecteren en zo een eigen lijstje samenstellen. Ook werknemers kunnen zich zo voorbereiden en onderwerpen op de agenda zetten.'

Een van de interessantste vragen vindt hij de vraag onder het kopje ‘Motivatie en talenten’: ‘Van welke werkzaamheden krijg je energie en welke talenten gebruik je dan?’ En een andere belangrijke vraag staat onder het kopje ‘Gezondheid en vitaliteit’: ‘Wat kun jij doen om de werkdruk te verlichten en wat heb je van de werkgever nodig?’ 'Het mooie van die vraag is dat hij laat zien dat de oplossing van de werkdruk van twee kanten moet komen: zowel van de werkgever als de werknemer.'

Hij hoopt dat er door de gespreksvragen een goed gesprek ontstaat. ‘Je hoeft natuurlijk niet alle vragen in één keer te behandelen. Een stuk of 10 per keer lijkt mij het maximum en dan van verschillende thema's. Maar ik kan me ook voorstellen dat twee vragen soms al genoeg zijn.’

Voor de huisartsen die de jaargesprekken toch het liefst (allemaal) zelf doen, heeft LHV-adviseur Van Rosmalen nog wel een tip: ‘Verspreid de jaargesprekken over het hele jaar. Doe er dus elk kwartaal een paar. Ze allemaal opsparen tot het eind van jaar is echt niet goed voor je eigen duurzame inzetbaarheid.’

App maakt informatie toegankelijk, concreet en vindbaar

De app Cao Huisartsenzorg bevat vier onderdelen: ‘Cao’ (inclusief Handleiding FWHZ), ‘Tools’, ‘Goed voor elkaar’ en ‘FAQ’ (veelgestelde vragen). Goed voor elkaar gaat over duurzame inzetbaarheid en heeft twee onderdelen: Tips van collega’s en Gesprekskaart.

Onder Tips van collega’s vind je filmpjes met interviews van collega’s in de huisartsenzorg, die onder meer vertellen over hoe zij omgaan met loopbaanontwikkeling, het doorvoeren van veranderingen, samenwerking en nascholing.

Bij Gesprekskaart vind je zeven thema's, waaronder ‘motivatie en talenten’, ‘kennis en vaardigheden’, ‘gezondheid en vitaliteit’, ‘werk en privé’, ‘werkomstandigheden en samenwerken’. Onder elk kopje staat een aantal vragen die je naar keuze kunt aanvinken om te bespreken. Zowel de werkgever als de medewerker kunnen de vragen vooraf kiezen en naar elkaar mailen, zodat tijdens het gesprek het best passende (digitale) vragenlijstje op tafel ligt. Het is ook mogelijk eigen vragen toe te voegen.

De cao-app is een initiatief van de partners aan de cao-tafel Huisartsenzorg en is met financiële ondersteuning van de Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH) tot stand gekomen. Dit fonds verzorgt de vergoedingen voor stagiaires en begeleiders, en steunt daarnaast initiatieven die de sector als geheel vooruithelpen.