Betalen voor afspelen van muziek

 

Als u in de huisartsenpraktijk muziek afspeelt, moet u via Buma/Stemra en Sena een vergoeding betalen aan de bedenkers en de makers van deze muziek. Om welk bedrag gaat het? En hoe kunt u een licentie aanvragen? 

1. Waarom moet ik betalen voor het afspelen van muziek?  

In de rechtspraak is vastgesteld dat u als zorgverlener mogelijk een (commercieel) belang heeft bij het laten horen van muziek. Het afspelen van muziek in uw praktijk kan een positief effect hebben op uw medewerkers en uw patiënten. En daarom moet u volgens de wet een ‘redelijke’ vergoeding betalen aan de makers en bedenkers van muziek, zodra u deze in het openbaar afspeelt.  

2. Om welk bedrag gaat het? 

Het bedrag dat u moet betalen voor muziekgebruik, is afhankelijk van degenen die naar de muziek luisteren (de muziekgebruikers) en is onder andere gebaseerd op de grootte van uw praktijk. Het gaat om een bedrag per jaar, waarvoor u een abonnement afsluit.  

Op www.mijnlicentie.nl kunt u het gebruiksrecht (‘licentie’) voor uw muziekgebruik regelen. U krijgt dan één factuur waarmee zowel de auteursrechten van de bedenkers van muziek (componisten en tekstschrijvers) als de rechten van de uitvoerders van muziek, de muzikanten en producenten in rekening worden gebracht. Afzender van deze factuur is het Service Centrum Auteurs- en Naburige rechten (SCAN). Deze organisatie verzorgt de administratieve afhandeling voor Buma/Stemra en Sena. 

3. Kunnen mijn medewerkers de radio zacht aanzetten? 

Het maakt niet uit hoe u de muziek afspeelt: hard of zacht, via radio, eigen cd of via internet. In alle gevallen bent u wettelijk verplicht om voor het gebruiksrecht te betalen. Er zijn twee uitzonderingen op deze verplichting. De eerste uitzondering is klassieke muziek waarvan de auteur meer dan 70 jaar geleden is overleden. Deze uitzondering geldt niet voor een nieuwe bewerking van dit muziekstuk. Ook voor het afspelen van muziek in huiselijke kring hoeft u geen vergoeding te betalen. 

4. Kan ik wel muziek via Youtube of Spotify afspelen?  

Nee. Het afspelen van muziek via Youtube, Google Play, Napster of ‘streamingdiensten’, zoals Spotify, is in Nederland niet toegestaan voor zakelijk gebruik. Dat staat ook in de algemene voorwaarden van deze diensten. Het zakelijk gebruik van Spotify staat los van de vergoeding die u aan Buma/Stemra en Sena moet betalen voor het afspelen van beschermde muziek. Ook al betaalt u aan Buma en Sena voor muziekrechten, u mag Spotify niet gebruiken voor commerciële doeleinden.   

5. Wat moet ik doen als ik niet wil betalen?  

Als u niet wil betalen, zit er helaas niks anders op dan de muziek uit te zetten. 

U kunt er ook voor kiezen om rechtenvrije muziek af te spelen. In dat geval hoeft u geen bedrag meer aan Buma/Stemra en Sena te betalen. Er zijn bedrijven die zogenaamde ‘rechtenvrije’ muziek aanbieden tegen lagere tarieven. Ook bieden zij muziek aan die gemaakt is door muzikanten die geen lid zijn van Buma/Stemra of Sena en waarvan de muziek niet in de reguliere handel verkrijgbaar is. Er rusten wel rechten op de muziek, maar u hoeft hiervoor niet meer aan Buma/Stemra of Sena te betalen.