Btw betalen over uitgeleende assistent?

 

Samen met een andere huisarts een assistente aan het werk hebben, kan een praktische oplossing zijn voor alle partijen. Maar hoe zit het precies met het betalen van btw? Of beter nog: hoe voorkomt u een aanslag voor omzetbelasting?

1. Ik wil mijn assistente tijdelijk uitlenen aan een andere huisarts in de stad. Moet ik hierover btw betalen? In principe wel. Als u een medewerker tegen betaling uitleent aan een andere huisarts dan vervult u in feite de rol van uitzendbureau, volgens de defi nitie van de Belastingdienst. En net als een uitzendbureau bent u in dat geval omzetbelasting verschuldigd over het bedrag dat u hiervoor ontvangt. U kunt dit echter voorkomen door vooraf goede afspraken te maken en ook als u aan de voorwaarden van ‘kosten voor gemene rekening voldoet’ bent u geen btw verschuldigd.

2. Wat is dat precies: kosten voor gemene rekening? Van kosten voor gemene rekening is sprake als u samen met een andere huisarts (of huisartsen) een werknemer in dienst neemt. Eén van u treedt op als zogenaamde penvoerder. Maar u bent samen verantwoordelijk en financieel aansprakelijk voor alle personeelskosten (zoals kosten bij ziekte of ontslag). Bij deze constructie is sprake van een vaste verdeelsleutel voor de duur van het contract. U kunt deze niet tussentijds wijzigen. Dat maakt deze oplossing tot een weinig flexibele oplossing.

3. Ik wil btw voorkomen, maar heb behoefte aan meer flexibiliteit bij de inzet van de medewerker. Kan dat? Dat kan. Het is dan zaak om een en ander in besloten kring te regelen. Als u samen met een of meer huisartsen vooraf afspreekt volgens welke vaste verdeelsleutel u een medewerker in de betrokken praktijken aanstelt, bent u ook geen btw verschuldigd. Een voorbeeld van zo’n vaste verdeelsleutel is bijvoorbeeld het aantal patiënten in de betrokken praktijken. Maar u kunt ook denken aan vierkante meters praktijkruimte of het aantal ‘fte huisartsen’. Er zijn inmiddels verschillende zogenaamde kostenpoelmodellen goedgekeurd door belastinginspecteurs. De LHV biedt leden een overzicht van deze modellen.

4. Ben ik btw verschuldigd bij een volledige huisartsenmaatschap? Nee, bij een volledige maatschap bent u geheel vrij om te bepalen hoe het resultaat en/of de kosten van de maatschap onderling verdeeld worden. De maatschap is namelijk de ondernemer voor de btw, niet de afzonderlijke huisartsen. Het bedrag dat de huisartsen uiteindelijk als maat aan vergoeding uit de maatschap ontvangen, is niet belast met btw. 

5. Zijn er andere vormen van samenwerking mogelijk zonder dat onderling btw moet worden berekend? Ja, u kunt als btw-vrijgestelde ondernemer een aantal aangewezen werkzaamheden door een afzonderlijk samenwerkingsverband laten uitvoeren. Deze diensten moeten dan rechtstreeks nodig zijn voor het voeren van de huisartsenpraktijk en de vergoeding mag niet meer bedragen dan uw aandeel in de gezamenlijke kosten. Deze zogenaamde koepelvrijstelling geldt niet voor het voeren van administraties en dergelijke.

Een meerderheid in de Tweede Kamer stemde in met een amendement van VVD en PvdA op het Belastingplan, dat een btw-vrijstelling voor coördinerende werkzaamheden van (zogenoemde eerstelijns-) zorggroepen en geboortezorgcentra. Als ook de Eerste Kamer instemt op december, gaat de vrijstelling per 15 januari 2016 in.

Download ook de handleiding Btw bij huisartsen.