De agenda van Plonie Soeters, LHV-belangenbehartiger

 

Wie behartigt de belangen van huisartsen bij politici, beleidsmakers en verzekeraars? Welke medewerkers staan voor u klaar als u iets wilt weten over contractering, declaraties of zorg voor kwetsbare ouderen? Een blik achter de schermen van het LHV-bureau. Deze keer de weekagenda van Plonie Soeters, beleidsmedewerker voor regio Zuidwest-Nederland in Oosterhout.

 Tip: lees het volledige artikel hieronder of download de PDF

‘Mijn vader was huisarts in een achterstandswijk in Rotterdam en ik heb hem vaak horen mopperen over beleidsmakers. Dat ze niet wisten hoe het er in de praktijk aan toeging en dat ze onuitvoerbaar beleid ontwikkelden.  Zijn ervaringen hebben me er erg bewust van gemaakt dat een organisatie als de onze er voor de huisarts is, en niet andersom.

Na de middelbare school ben ik Beleid & Management Gezondheidszorg gaan studeren aan de Erasmus Universiteit, daarna heb ik een master Zorgmanagement gedaan. Een leuke, veelzijdige studie vond ik het, met onderwerpen als economie, gezondheidsrecht, sociaal-medische en management- en organisatiewetenschappen.

In de vijf jaar daarna heb ik bij verschillende organisaties gewerkt en allerlei aspecten van de huisartsenwereld leren kennen. In 2015 ben ik bij de LHV gekomen, als beleidsmedewerker in de regio Zuidwest-Nederland. Het activistische van Het Roer Moet Om, dat in die tijd speelde, sprak me aan. Daar wilde ik mijn bijdrage wel aan leveren.

Mijn werk is, net als mijn studie destijds, ontzettend veelzijdig en afwisselend. In de regio leg je de verbinding tussen het bestuur van de LHV-kringen – vijf in onze regio –, individuele huisartsen en de landelijke LHV-organisatie. Zaken die regionaal spelen en landelijke aandacht nodig hebben, schaal ik op. Landelijke besluiten of kwesties die om uitwerking in de regio vragen, pakken wij op of spelen we door naar de geëigende partij.

Wat mijn werk precies inhoudt, verschilt per kring. Een onderwerp dat bij de ene hoog op de agenda staat, is bij de andere niet of minder relevant. Zuid-Holland-Zuid bijvoorbeeld is om geografische redenen een versnipperde regio. Vorig jaar hebben we daar een regiotafel opgericht, met onze kring, de zorggroepen en huisartsenposten uit de regio. Doel is elkaar te versterken en te ontlasten, dubbel werk te voorkomen en waar nodig een gezamenlijke werkwijze te hanteren. In het laatste overleg hebben we gesproken over OPEN (zie ook pagina 12): hoe gaan we de regionale coalitie invullen, of moeten het er meer dan één worden?

Bij andere kringen neem ik deel aan andere overleggen en spelen er andere zaken. Dan gaat het bijvoorbeeld over het huisartsentekort, stageplaatsen voor ondersteunend personeel of overleg met een ziekenhuis over een opnamestop op de SEH of uitwisseling van patiëntgegevens.

Maar ik beantwoord ook vragen van individuele huisartsen. Ik adviseer of verwijs ze, en speel hun ervaringen soms door. De klacht van een huisarts bijvoorbeeld dat afspraken uit Het Roer Moet Om niet worden nagekomen, koppel ik terug naar mijn collega’s op het landelijk bureau.

Ons werk is vrij onzichtbaar. Veel van wat we doen, gebeurt achter de schermen of in samenwerking met regionale huisartsenorganisaties. Als huisartsen ons maar weten te vinden, dat is het belangrijkste.

Als ik mijn vader helemaal blij had willen maken, had ik misschien beter bij VWS kunnen gaan werken, want daar zitten de mensen die de landelijke wet- en regelgeving maken. Vanaf deze plek kan ik strijden tegen onnodige bureaucratie en eraan bijdragen dat het leven voor zoveel mogelijk huisartsen gemakkelijker wordt gemaakt. Wij regelen de randvoorwaarden zodat zij hun werk goed kunnen doen.’

Maandag 10.00 uur Overleg over tekorten in West-Brabant

RAAT staat voor Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten. Onder deze naam voeren we in West-Brabant al enkele jaren overleg met de kring, de vier zorggroepen in de regio, de HDS’en en het huisartsenlab. De gesprekken gaan vooral over de (dreigende) tekorten op de arbeidsmarkt van ondersteunend personeel. Tot nu toe zijn we bezig geweest om stageplaatsen voor doktersassistenten te regelen. Die zijn er niet genoeg. Een van de gemaakte afspraken is dat de zorggroepen actief praktijken motiveren om een stageplek beschikbaar te stellen voor (eerste- en derdejaars) ROC-studenten. Een andere activiteit richt zich op de start van een BBL-groep, begin 2020. Als een huisartsenorganisatie belt, levert dat toch meer op dan wanneer iemand van de opleiding dat doet. In de toekomst gaan we ook kijken naar stageplekken voor POH’s.

Dinsdag 11.00 uur Overleg over huisartsentekort op landelijk niveau

Voor het ongeveer tweemaandelijkse overleg van de Commissie Opvolging/Vestiging Zeeland, een samenwerking van de Zeeuwse Huisartsen Coöperatie (ZHCo), Nucleuszorg en wij, reis ik naar Heinkenszand. Het tekort aan huisartsen is in Zeeland goed merkbaar omdat het aantal 60-plussers onder praktijkhouders hoog is. Een medewerker is grotendeels vrijgemaakt om praktijken in de regio aantrekkelijker te maken voor overname en huisartsen te interesseren voor vestiging in Zeeland.

Dinsdag 15.00 uur Voorbereiding huisartsendag

Elke twee jaar organiseert de LHV de landelijke huisartsendag. Samen met collega’s van het landelijk bureau zit ik in een van de teams die een onderdeel van het programma voor de lente van 2020 voorbereiden. Sinds april overleggen we elke vier weken over een thema, de inhoud van het programma en mogelijke sprekers. De voorbereiding duurt ruim een jaar. Ik vind het leuk om, naast het contact met mijn vier collega’s op ons kantoor in Oosterhout, ook de collega's in Utrecht regelmatig te spreken. Je krijgt zo meer betrokkenheid bij en kennis van de organisatie.

Woensdag 10.00 uur Intern overleg

Onze regio heeft vijf kringen. Mijn collega Renske Kramer doet Midden-Brabant en Noord-Brabant Noord-Oost, ik West-Brabant en Zeeland en samen doen we Zuid-Holland-Zuid. Dus hebben we eens per twee, drie weken onderling overleg. We houden elkaar scherp, bereiden samen presentaties voor en bedenken nieuwe dingen. Zo hebben we voor de vijf kringen samen een klankbordgroep opgezet voor huisartsen die met een tuchtprocedure te maken krijgen. Zo’n ervaring is vaak behoorlijk ingrijpend. Erover praten met iemand die het heeft meegemaakt, kan helpen. Met zo iemand kunnen wij een huisarts in contact brengen.

Woensdag 14.30 uur Uitzoekklusje over parkeerboete

Een huisarts uit Breda heeft een boete gekregen omdat zij bij een spoedvisite haar auto op een stoep heeft geparkeerd. Ze is het daar niet mee eens. Omdat de zaak niet kringbreed speelt, is het even de vraag of ik het moet oppakken, maar ik besluit er toch wat tijd aan te besteden. Ik wil achterhalen wat het beleid precies is. Na wat mailen en bellen krijg ik contact met de verantwoordelijke ambtenaar. Die legt het beleid uit en belooft dat de boete zal worden ingetrokken als de huisarts bezwaar aantekent. Dat koppel ik aan haar terug. Mijn mails hebben de gemeente even een wake up call gegeven, waar andere huisartsen hopelijk ook plezier van zullen hebben.

Woensdag 19.30 uur Overleg over opvolging in Zeeland

Voor het ongeveer tweemaandelijkse overleg van de Commissie Opvolging/Vestiging Zeeland, een samenwerking van de Zeeuwse Huisartsen Coöperatie (ZHCo), Nucleuszorg en wij, reis ik naar Heinkenszand. Het tekort aan huisartsen is in Zeeland goed merkbaar omdat het aantal 60-plussers onder praktijkhouders hoog is. Een medewerker is grotendeels vrijgemaakt om praktijken in de regio aantrekkelijker te maken voor overname en huisartsen te interesseren voor vestiging in Zeeland.

Donderdag 9.00 uur Terugkoppeling ledenpeiling

Uit onze kringbesturen is het idee gekomen om eens per vier weken een peiling onder kringleden te houden. We stellen een gerichte vraag, waarop ze ja of nee kunnen antwoorden. De kringbesturen hebben zelf een lijstje van mogelijke onderwerpen aangelegd en we haken aan bij de actualiteit. Dit keer hebben we gevraagd of huisartsen wel eens patiënten in de praktijk krijgen die in een anderhalfdelijns-traject zitten, zonder dat zij daarvan op de hoogte zijn. De uitkomsten van de peiling – officieel FlashVote geheten – koppelen we terug aan de kringbesturen, de leden en soms aan het landelijk bureau.

Donderdag 10.00 uur Overleg over spoedzorg

In het overleg dat we ieder kwartaal met de Expertisegroep huisartsen in Zwijndrecht hebben, staat onder andere de grootschalige ketenoefening Hollandse Griepuitbraak op de agenda. In een deel van Zuid-Holland zal in oktober een tweedaagse simulatie van een uitbraak worden gehouden, waaraan de kringen, HAP’s, SEH’s van de ziekenhuizen en het GOHR meedoen. Gezamenlijk wordt gekeken hoe de keten functioneert en communiceert tijdens de piek van een griepuitbraak en waar verbeteringen mogelijk zijn. Ik zal er zelf niet bij zijn, want dan ben ik met zwangerschapsverlof.

Donderdag 15.00 uur Overleg met kringbestuur

Elke paar weken voer ik overleg met kringbestuurders. Vandaag is het de beurt aan die van West-Brabant. Onderwerp van gesprek is onder andere ‘code rood’ in de thuiszorg. In de meivakantie hebben de bestuurders gemerkt dat daar personeelstekorten zijn. Huisartsen werd zelfs al gevraagd of zíj niet een stoma konden verzorgen. Als zo’n tekort nu al speelt, valt erger te vrezen in de zomervakantieperiode. In een peiling hebben we leden naar hun ervaringen gevraagd. Die informatie gebruiken we weer in een overleg over het tekort met de zorgverzekeraars.