De grote wetswijzigingen op een rij

 

Welke richting kiest u voor 2015?Illustratie

Door vier grote wetsvernieuwingen gaat er volgend jaar veel veranderen voor zorgprofessionals. Zeker ook voor de huisarts. De veranderingen in de nieuwe GGZ zijn dit jaar al ingegaan. De Dokter dook in de dossiers en zette de grootste veranderingen onder elkaar. Wat is er in de nieuwe wetten geregeld? En wat betekent dat voor de huisarts?

De volgende wetten worden besproken:

  1. Wet langdurige zorg (Wlz)
  2. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  3. Jeugdwet
  4. Bestuurlijk Akkoord GGZ
  5. Zorgverzekeringswet (Zvw)