De praktijkmanager professionaliseert

 

In veel huisartsenpraktijken is de praktijkmanager niet meer weg te denken. Om de dagelijkse gang van zaken soepel te laten verlopen, om functioneringsgesprekken te voeren of om mee te denken over het meerjarenbeleid – de taken lopen ver uiteen. Sinds kort is de praktijkmanager opgenomen in de handleiding Functiewaardering Huisartsenzorg. ‘Een omschrijving in drie niveaus schept duidelijkheid.’

Tip: lees het volledige artikel met voorbeelden van praktijkmanagers als PDF

Welke taken kun je bij een praktijkmanager leggen, welke opleidingseisen horen daarbij en wat is een passend salaris? Die vragen zijn zowel voor praktijkhouders als voor praktijkmanagers de afgelopen jaren regelmatig aan de orde geweest. ‘De afzonderlijke taken van de praktijkmanager zijn altijd al uitgevoerd – vaak verdeeld over meerdere personen – maar de functie is relatief nieuw’, schetsten Cecile Kramer en Natalie van Rosmalen, beleidsadviseurs bij de LHV. ‘Met de groei van de teams in huisartsenpraktijken is de behoefte aan een ondersteunende functionaris gegroeid, zodat de huisarts zich kan focussen op de medische zorg. De praktijkmanager wordt pas sinds een paar jaren vergoed, inmiddels door de meeste verzekeraars. De vergoeding verschilt per verzekeraar en is ook afhankelijk van het financieringsmodel. De meeste verzekeraars vergoeden de prestatie ‘praktijkmanager’ voor een beperkt aantal uren per week via een aparte module. Anderen hanteren voor huisartsenzorg een lumpsum-financiering, waarbinnen huisartsen eigen keuzes maken om wel of geen praktijkmanager aan te stellen. De specifieke vergoeding heeft ervoor gezorgd dat de functie de laatste jaren breed is uitgerold en zich verder heeft ontwikkeld’, constateert Kramer.

Duidelijkheid

Sinds kort is de functie van praktijkmanager opgenomen in de handleiding Functiewaardering Huisartsenzorg, op drie niveaus: A, B en C (zie kader ‘Praktijkmanager A, B en C: wat is het verschil?’). ‘Er zijn behoorlijke verschillen tussen praktijkmanagers. In takenpakket, maar ook in beloning’, zegt Van Rosmalen. ‘Er zijn praktijkmanagers die in één praktijk werken, maar ook die voor een hagro werken, in een multidisciplinair gezondheidscentrum of regionaal op zorggroepniveau. De functiebeschrijving op drie ni- De praktijkmanager professionaliseert Welke taken kun je bij een praktijkmanager leggen, welke opleidingseisen horen daarbij en wat is een passend salaris? Die vragen zijn zowel voor praktijkhouders als voor praktijkmanagers de afgelopen jaren regelmatig aan de orde geweest. ‘De afzonderlijke taken van de praktijkmanager zijn altijd al uitgevoerd – vaak verdeeld over meerdere personen – maar de functie is relatief nieuw’, schetsten Cecile Kramer en Natalie van Rosmalen, beleidsadviseurs bij de LHV. ‘Met de groei van de teams in huisartsenpraktijken is de behoefte aan een ondersteunende functionaris gegroeid, zodat de huisarts zich kan focussen op de medische zorg.

De functiebeschrijving was ook een wens die bij zorgverzekeraars leefde, vertelt Kramer. ‘Zij willen huisartsen weliswaar ruimte geven in hoe ze hun praktijk organiseren, maar tegelijkertijd wel weten: waar hebben we het eigenlijk over? Nu de functiebeschrijvingen er zijn kunnen zorgverzekeraars zich daaraan committeren. Daarmee wordt voorkomen dat iedere verzekeraar eigen beleid gaat voeren met betrekking tot taken, opleidingseisen en beloning van een praktijkmanager.’ 

Verzekeraars hebben de vrijheid om de praktijkmanager wel of niet te vergoeden en zijn ook vrij in eventuele aanvullende voorwaarden daarbij. Kramer: ‘Meerdere zorgverzekeraars vinden dat praktijkmanagers een bijdrage moeten kunnen leveren aan de multidisciplinaire samenwerking in de wijk en stellen dat als financieringsvoorwaarde. Zij hebben de praktijkmanager C als stip op de horizon. Wij vinden als LHV echter dat er ook ruimte moet zijn voor praktijkmanagers A en B en de financiering daarvan. Pas als praktijken goed zijn georganiseerd, ontstaat er ruimte om de multidisciplinaire samenwerking in de wijk verder te ontwikkelen.’

Verscheidenheid in de praktijk

In de praktijk is er de afgelopen jaren een grote verscheidenheid ontstaan in de invulling van de functie van praktijkmanager. Lang niet iedereen zal duidelijk in het hokje van praktijkmanager A, B of C passen, zegt Van Rosmalen. ‘De functie is nog in ontwikkeling en de beschrijving die er nu ligt, is uiteraard niet dwingend. Het is wel goed dat er nu duidelijkheid is over welke inschaling bij welke taken hoort. Bovendien kan de omschrijving helpen om keuzes te maken voor de toekomst: wat betekent de visie voor mijn praktijk voor de ontwikkeling van mijn praktijkmanager?’

BijlageGrootte
PDF-pictogram Volledig artikel praktijkmanager1.26 MB