Een dag vol inspiratie en innovatie

 

Over vier maanden komen vele honderden huisartsen samen op de vernieuwde LHV Huisartsendag. Een dag om inspiratie op te doen, kennis te maken met innovatie en heel veel collega’s te ontmoeten. Bent u er ook bij? Overzicht van een aantal highlights.

Tip: lees het volledige artikel in PDF

De LHV Huisartsendag, op 19 september 2020, is de opvolger van de LHV Huisartsbeurs. Die vernieuwing betekent: nog meer focus op de huisarts, met behoud van succesfactoren. De dag is exclusief toegankelijk voor huisartsen en huisartsen in opleiding. In tientallen workshops, lezingen, talkshows, inloopsessies, vaardigheidstrainingen en op het LHV-plein en de beursvloer kunt u in één dag veel kennis opdoen, collega’s ontmoeten en accreditatiepunten behalen. Thema van de dag is ‘Balans in de praktijk van morgen’. Dat wordt uitgewerkt in drie themawerelden.

Bij De Digitale Dokter gaat het over wat technologische innovaties betekenen voor uw praktijk en hoe u die innovaties optimaal inzet. De Nieuwe Dokter draait om een toekomstbestendige praktijk en een toekomstbestendig vak: welke uitdagingen staan voor de deur en hoe bereidt u zich daarop voor? Bij De Krachtige Dokter staat vitaliteit en werkplezier centraal: wat kunt u doen om in balans te blijven en hoe houdt u plezier in uw vak? In elk van de werelden vinden activiteiten plaats, die u uiteraard kunt combineren om uw eigen ideale programma samen te stellen.

De Huisartsendag vindt voor het eerst plaats in het World Economic Forum in Den Haag, dat de mogelijkheid biedt tot een plenaire opening. Die komt – naast uiteraard van LHV-voorzitter Ella Kalsbeek – van sitdown comedian Jaap Bressers. Hij liep op 21-jarige leeftijd na een duik in zee een hoge dwarslaesie op. Van veelbelovende student werd hij patiënt. Inmiddels is hij een veelgevraagd spreker die met humor vertelt over het omgaan met veranderingen. Na de plenaire opening kunt u tussen 10.30 en 17.30 uw zelf samengestelde programma volgen. U kunt nu al reserveren via www. lhvhuisartsendag.nl. Tip: houd wat ruimte in uw programma om binnen te lopen bij een van de inspirerende inloopsessies.

Bouwen aan wat werkt in plaats van repareren wat niet werkt

Huisarts Pieter Jansen en klinisch psycholoog en jurist Fredrike Bannink geven twee maal een workshop over oplossingsgericht werken in de huisartsenpraktijk, op basis van het concept Positieve gezondheidszorg. Samen schreven ze er een boek over en trainen ze er veel huisartsen in. Bannink: ‘Bij oplossingsgericht werken focus je niet op de vraag: wat is er mis en hoe repareer ik dat, maar je gaat samen met de patiënt op zoek naar wat wel werkt of werkte.’

‘Het medische model en het oplossingsgerichte model vullen elkaar goed aan. Het is natuurlijk prima om te zoeken naar de oorzaak van een klacht en hoe je die kunt verhelpen wanneer het relatief stabiele en simpele zaken betreft. Maar huisartsen weten ook dat bij complexe en snel veranderende klachten zoals depressiviteit of somatische onverklaarde lichamelijke klachten wéér een onderzoek vaak niet helpt. In zo’n geval kun je – zoals Pieter vaak letterlijk doet – aan de patiënt vragen: “Mag ik het eens op een andere manier met u bespreken?” Vervolgens ga je met de patiënt op zoek naar wat wel werkt, wanneer het beter gaat – de uitzonderingen op de klacht – en nodig je de patiënt uit meer te doen van wat werkt.’ Huisartsen die zich deze aanpak eigen maken ervaren vaak meer werkplezier, merkt Bannink. ‘Het geeft je meer energie om te werken aan wat werkt dan te blijven focussen op wat niet werkt. Consulten worden lichter en leuker, vertelde een huisarts, en patiënten komen vaak verder. Een ander voordeel is dat je de patiënt als co-expert ziet van zijn eigen leven en dat je als huisarts dus niet de enige expert bent die alles moet weten en oplossen.’

Een workshop van een uur is te kort om het werken met positieve gezondheidszorg onder de knie te krijgen, zegt Bannink, die daar samen met Jansen gewoonlijk driedaagse trainingen in geeft. ‘Doel is dat huisartsen aan het eind van de workshop weten dat er een ander paradigma is – het paradigma van de synthese – naast het vertrouwde paradigma van de analyse. En natuurlijk gaan we oefenen met dat andersoortige gesprek, zodat iedereen in de zaal kan merken hoe het anders is.’

Veel variatie tussen maar ook binnen praktijken in het declareren

Ad Vermaas, senior beleidsmedewerker bij de LHV, neemt u in zijn workshop mee in de wereld van het declareren. ‘We gaan er geen droog college van maken’, belooft hij alvast. ‘Ik zal aan de hand van vragen die we regelmatig krijgen over declareren, een aantal praktijkcasussen voorleggen aan de deelnemers. Waarschijnlijk levert één vraag wel drie of vier verschillende antwoorden op.’ Vrij ‘simpele’ declaraties zoals het inschrijftarief voor patiënten, een consult of een verrichting – daar kan iedere huisarts wel mee uit de voeten. Vermaas: ‘Het wordt lastiger als er combinaties ontstaan: hoe zit het bijvoorbeeld met een verrichting tíjdens een consult, of een telefonisch overleg met een specialist later op de dag? Mag je het maken van een verwijsbrief meetellen in de consultduur of niet?’

Nog complexere situaties zijn er ook. Hoe zit het bijvoorbeeld met declareren in het voortraject van opname in een verpleeghuis, nadat de indicatie al is afgegeven? ‘In dat traject zitten verschillende stappen, die allemaal iets betekenen op het gebied van declareren’, vertelt Vermaas. Hij belooft alvast dat de deelnemers zijn workshop zullen verlaten in de wetenschap dat er veel variatie bestaat in hoe er gedeclareerd wordt. ‘Er zijn niet alleen verschillen tussen praktijken, maar ook bínnen praktijken, merk ik regelmatig. Het zou natuurlijk mooi zijn als die variatie naar aanleiding van de workshop wat kleiner wordt.’ Naast Ad Vermaas treft u op de Huisartsendag ook tal van andere deskundigen van de LHV. U kunt bij hen terecht met vragen over bijvoorbeeld financiën, juridische zaken, praktijkvoering of bouwadvies.

Kwaliteit is niet de foto van gisteren, maar de film van morgen

Het denken over kwaliteit van zorg is volop in beweging, vertelt Jan Kremer. Hij is gynaecoloog en hoogleraar in Nijmegen, voorzitter van de Kwaliteitsraad van het Zorginstituut en lid van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. In die laatste twee functies is hij volop betrokken bij het verschuivende denken over kwaliteit van zorg. In zijn lezing zal hij zijn toehoorders meenemen in die ontwikkeling. ‘We zijn vandaag de dag aanbeland in de derde fase van het denken over kwaliteit. De eerste fase was: vertrouw maar op de dokter, die weet wat goed voor je is. Wat precies de input en output van kwaliteit waren, was onduidelijk. De tweede fase was dat we op basis van bewijs kwaliteit meetbaar gingen maken en doorvertalen in richtlijnen en protocollen. Deze fase van cijfers en indicatoren heeft ons veel goeds gebracht, maar inmiddels realiseren we ons dat kwaliteit niet zo eenvoudig objectief vast te stellen is. Wat voor de ene patiënt werkt, werkt voor de andere niet. Daarom denken we inmiddels veel meer over kwaliteit van zorg als iets waar we sámen naar op zoek gaan.’ Let op, zegt Kremer: dat ‘samen’ is niet alleen arts en patiënt. Ook anderen vinden wat van goede huisartsenzorg. ‘Ook verzekeraars, wijkbewoners, collegahuisartsen, specialisten, zouden moeten meepraten. Misschien zou je eens per jaar een bijeenkomst voor al die groepen in de praktijk moeten organiseren en hen de vraag voorleggen: wat vinden jullie goede zorg, wat verwachten jullie van ons? Kwaliteit is niet de foto van gisteren – op basis van getallen en andere gegevens – maar de film van morgen: wat vinden wij samen goede zorg? Als die film wordt geconstrueerd met een veelheid aan perspectieven, krijg je per definitie goede zorg. Want wie zou buiten deze perspectieven nog iets anders kunnen inbrengen?’

Zijn lezing zal vast de nodige discussie opleveren, verwacht Kremer. ‘Want enerzijds staan huisartsen – veel meer dan wij specialisten – al klaar om met een brede maatschappelijke blik naar hun vak te kijken, anderzijds zie je een terugtrekkende beweging met de primaire focus op medisch handelen. Ik ben voorstander van de eerste benadering. Want kwaliteit van zorg gaat over kwaliteit van leven en dat is veel te belangrijk om alleen aan dokters over te laten.’

Debat Privacy versus kwaliteit

Zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van patiënten, daar is geen enkele huisarts op tegen. Maar u wilt ook efficiënt gegevens kunnen uitwisselen met andere zorgverleners. Soms zijn de privacyregels zo streng en complex dat de patiëntveiligheid erdoor in het geding lijkt te komen. Is er echt een tegenstelling tussen privacy en kwaliteit van zorg? Welke van beide moeten we dan voorrang geven? En welke rol speelt het medisch beroepsgeheim daarbij? Over die vragen gaan Aleid Wolfsen en Marcel Daniëls in debat. Wolfsen is bestuursvoorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens, de instantie die de uitvoering van privacywetgeving monitort. Daarvoor werkte hij als rechter, Tweede Kamerlid voor de PvdA en burgemeester van Utrecht. Marcel Daniëls is cardioloog en fervent bepleiter van betere gegevensuitwisseling in de zorg. Daniëls is oud-voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie en Federatie Medisch Specialisten.

Leer nieuwe vaardigheden in het skills lab

Net als voorgaande jaren op de Huisartsenbeurs kunt u ook nu op de Huisartsdag diverse (nieuwe) vaardigheden aanleren. In het Skillslab staan professionals van diverse vakgebieden klaar om u thuis te maken in de techniek van hun vak. U kunt bijvoorbeeld leren om injecties in schouder en knie of hand en pols te indiceren of uit te voeren, orthopedische klachten van schouder tot enkel beter leren herkennen en behandelen of u laten bijpraten over de meest voorkomende trauma’s van het oog. Wie beter wil worden in het herkennen van goedaardige moedervlekken om patiënten zelf te kunnen geruststellen, kan terecht bij twee dermatologen in het Skillslab dermatoscopie. Wilt u leren hoe u deze goedaardige en sommige beginnende kwaadaardige afwijkingen op een nauwelijks invasieve manier zelf kunt verwijderen? Dat kan in het skillslab ‘Shaven’, waar u de shave excisie (‘kaasschaafmethode’) onder de knie krijgt, een methode met weinig risico’s en complicaties. Ook is er een Skillslab waarin u de basis leert van hechten, materiaalgebruik en wondverzorging.

BijlageGrootte
PDF-pictogram Volledig artikel LHV Huisartsendag1.36 MB