Hoe regelt u de zorg voor kwetsbare ouderen?

 

Een nieuwe, kleinschalige woonvorm voor ouderen opent zijn deuren bij u in de wijk en vraagt of u de zorg voor de bewoners op u wilt nemen. Voordat u ja zegt, kunt u beter even de tijd nemen om een paar dingen te checken. Niet alleen met het oog op de financiering van de zorg, maar ook vanwege de te organiseren achtervang. Zorg voor kwetsbare ouderen: de haken en ogen.

Doordat steeds meer verzorgingshuizen de deuren sluiten en de drempel naar verpleeghuizen alleen maar hoger wordt, blijven steeds meer kwetsbare ouderen langer thuis wonen. Of ze verhuizen naar een kleinschalige woonvorm. Op alle fronten zien huisartsen de zorg voor kwetsbare oudere patiënten in hun praktijk toenemen. Daar komt dan ook nog wat bureaucratische rompslomp bij, onder meer doordat er een scheiding is gemaakt tussen de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw). Een extra complicatie is ook (de financiering van) de inzet van een specialist ouderengeneeskunde (SO). Er is een tijdelijke subsidieregeling extramurale zorg beschikbaar voor consulten door een SO, maar daarover moeten dan wel afspraken zijn gemaakt met het zorgkantoor. Daarom dus: als u het verzoek krijgt de zorg voor de bewoners van een kleinschalige woonvorm op u te nemen, is het belangrijk te weten wat voor soort huis het is, of de patiënten een Wlz-indicatie hebben en of er een specialist ouderengeneeskunde beschikbaar is.

Lees verder in het volledige artikel