Voor en door huisartsen
 

Hoe werkt de Persoonlijke Gezondheidscheck?

 

Hoe komen we tot een motiverende, laagdrempelige aanpak voor persoonlijke preventie voor alle Nederlanders vanaf 18 jaar? Met deze vraag gingen beroepsorganisaties in de zorg en gezondheidsfondsen aan de slag. Op 17 februari wordt het resultaat gelanceerd: de Persoonlijke Gezondheidscheck. Wat is het precies en welke rol kunt u als huisarts spelen?

1. Wat is de Persoonlijke Gezondheidscheck? Een laagdrempelige test waarmee deelnemers een risicotest uitvoeren en vervolgens praktische adviezen ontvangen, gebaseerd op risicoprofi el, motivatie en persoonskenmerken. De test is medischwetenschappelijk onderbouwd en bevat de meest actuele kennis en richtlijnen op het gebied van preventie en vroegdetectie. Het PreventieConsult, de COPD risicotest en het PreventieKompas zijn hierin geïntegreerd.

2. Hoe werkt het? Via www.persoonlijkegezondheidscheck.nl kan iedereen vanaf 18 jaar kosteloos een persoonlijk gezondheidsprofi el aanmaken. Daarna volgt een bijpassend praktisch advies over cardiometabool risico, COPD en leefstijl. Ook krijgt de deelnemer verwijzingen naar websites, organisaties of hulpverleners die kunnen helpen met een gezondere leefstijl. De teksten zijn op vmbo-niveau. Daarnaast biedt de Persoonlijke Gezondheidscheck een vervolgtraject met verwijzing naar evidence based en best practice interventies en effectieve behandeling.

3. Welke risicofactoren zijn opgenomen? Uit de antwoorden kan worden afgeleid of sprake is van een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, type 2 diabetes, chronische nierschade en/of COPD. Waar nodig of gewenst kan het CVRM-risico worden verfi jnd met laboratoriumonderzoek (lipidenprofi el en bloedsuiker) en biometrie (bloeddruk). De Persoonlijke Gezondheidscheck is aangesloten op het landelijke prikpostennetwerk van 21 huisartsenlaboratoria. Deelnemers ontvangen een rapport met labwaarden dat zij zelf mee kunnen nemen naar de huisarts. Ook kunnen zijn bij registratie aangeven dat, indien noodzakelijk, de uitslag wordt gedeeld met de huisarts.

4. Wie kunt u op het spreekuur verwachten? Op basis van ervaringen krijgt ongeveer 10 procent van de deelnemers een indicatie voor follow-up met betrekking tot (ketenzorg) CVRM, COPD, diabetes en/ of psychische aandoeningen. Uiteraard kunt u als huisarts altijd bepalen of de persoon volgens uw professionele inzicht een indicatie heeft voor aanvullend onderzoek.

5. Wat is de Gezondbon? Het invullen van het profi el via de website is gratis. Zo ook de tips die de deelnemer vervolgens krijgt. Eventueel aanvullend labonderzoek en extra webmodules kan hij betalen met een zogenaamde Gezondbon. Die bon wordt aangeboden door een groeiend aantal werkgevers (als onderdeel van een PMO), gemeenten en verzekeraars (bij een aanvullende verzekering). Hij kan hem ook zelf aanschaffen voor 59 euro. Deelnemers met een verhoogd risico worden verwezen naar de huisarts of bedrijfsarts en vallen vanaf dat moment onder de verzekerde eerstelijnszorg.

Zelf een account aanmaken of meer informatie? Gaat u dan naar www.persoonlijkegezondheidscheck.nl of raadpleeg www.niped.nl. U ziet daar ook welke werkgevers, verzekeraars en gemeenten de Gezondbon al aanbieden.