Hoe werkt website Kies uw huisarts?

 

Sinds juli is de website www.kiesuwhuisarts.nl online. Patiënten kunnen hier opzoeken welke huisartsen er bij hen in de buurt zijn. Ook de gegevens van uw huisartsenpraktijk worden op deze site vermeld. Wat doet u als deze informatie niet klopt? En wie is de afzender van de site? Vijf vragen over Kies uw huisarts.

1. Van wie is deze website? De LHV en het NIVEL hebben samen het initiatief genomen om de zogeheten etalagegegevens van huisartsenpraktijken weer toegankelijk te maken voor het publiek. Tot begin 2014 waren deze beschikbaar via Kiesbeter.nl, een website van de Rijksoverheid. Met de komst van www.kiesuwhuisarts.nl zijn deze objectieve, niet-commerciële gegevens uit de NIVEL-huisartsenregistratie weer beschikbaar voor het publiek.

2. Hoe werkt het? Consumenten kunnen op Kiesuwhuisarts.nl een huisartsenpraktijk zoeken op plaats of postcode. De dichtstbijzijnde huisartsenpraktijken worden op een kaart getoond. Vervolgens kan de websitebezoeker meer informatie per huisartsenpraktijk bekijken en de praktijkwebsite bezoeken. Kiesuwhuisarts.nl werkt ook op een smartphone of tablet en het is mogelijk om vanuit de huidige locatie te zoeken.

3. Wat staat er op de site? Standaard worden alleen de algemene (openbare) gegevens van de huisartsenpraktijk gepubliceerd. Het gaat dan om de praktijknaam, contactgegevens, praktijkwebsite en welke huisartsen er in de praktijk werkzaam zijn. Andere gegevens worden alléén met uw expliciete goedkeuring vermeld. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan gegevens over het zorgaanbod van de praktijk.

4. Waar komen deze gegevens vandaan? Het NIVEL houdt sinds vele jaren de registratie van huisartsen en huisartsenpraktijken bij. Deze registratie vormt een unieke en vaste databron voor overheidsinstellingen, beleidsmakers, beroepsverenigingen en wetenschappelijke onderzoeken. In juni 2015 heeft het NIVEL de contactpersoon van uw praktijk een brief gestuurd met het verzoek om via de online-huisartsenregistratie toestemming te geven voor het plaatsen van de praktijkgegevens op Kiesuwhuisarts.nl.

5. Kan ik de gegevens aanpassen? Mocht er iets wijzigen in de huisartsenpraktijk, dan kunt u dit op elk moment via de online-huisartsenregistratie aanpassen, of via een knop op Kiesuwhuisarts.nl doorgeven aan het NIVEL. Heeft u niet de mogelijkheid om de gegevens online te actualiseren? Dan kunt u een e-mail sturen naar beroepenregistraties@nivel.nl of contact opnemen met de heer T. Scheepmaker (030-2729747) of mevrouw A. Kasteleijn (030-2729745).

Handreiking ‘Hoe kies ik een andere huisarts’ In een handreiking van LHV en patiëntenkoepel NPCF staat helder beschreven wanneer en hoe patiënten kunnen kiezen voor een andere huisarts en wat ze kunnen doen als dat niet lukt. De folder is geschreven voor de patiënt én voor de huisarts. Bekijk de folder 'Hoe kies ik een andere huisarts'.