Huisartsen in dienst van gezondheidscentra uiten kritiek

 

Huisartsen in dienst van een gezondheidscentrum (HID's) willen meer zeggenschap over de bedrijfsvoering. Volgens hen heeft de kwaliteit van de zorg in die centra te lijden onder het gebrek aan inspraak en de moeite om nieuwe collega's te vinden, zo bleek eind vorig jaar uit een LHV-enquête. De hoop is gevestigd op de net begonnen cao-onderhandelingen.