Jeugdzorg: lange wachtlijsen, te weinig oog voor privacy

 

LHV-peiling JeugdzorgDe jeugdzorg werkt nog niet optimaal sinds de verantwoordelijkheid daarvoor bij gemeenten ligt. Huisartsen zien lange wachtlijsten, privacygevoelige gegevens worden lang niet altijd zorgvuldig behandeld en contacten met wijkteams verlopen soms stroef. Maar lichtpunten zijn er ook, vertellen twee huisartsen uit Amersfoort en Maastricht.

Bijna de helft van de ruim duizend huisartsen die deelnamen aan de LHV-ledenpeiling over jeugdzorg, hikt aan tegen wachtlijsten. Kinderen en jongeren die naar de jeugd-ggz worden doorgestuurd, moeten meer dan een maand wachten op intake en behandeling. Ook voor andere vormen van jeugdhulp loopt bijna een derde van de huisartsen aan tegen wachtlijsten van meer dan een maand. Soms worden die wachtlijsten (deels) veroorzaakt door formaliteiten, zoals een verplichte verwijsroute via het Centrum voor Jeugd en Gezin, waar een aanvraag een tijdje blijft liggen. Een kwart van de huisartsen zegt geen zicht te hebben op de wachtlijsten, en ook dat is veelzeggend: hoe de lijnen lopen is in veel gemeenten nog niet precies uitgekristalliseerd.

Drie huisartsenpraktijken in Amersfoort namen medio vorig jaar met een vooruitziende blik al het heft in eigen handen: binnen hun zorggroep maakten ze een plan voor een pilot met de POH-jeugd-ggz als vaste contactpersoon tussen huisarts en wijkteam. "We vreesden dat we de regie over de jeugdhulp zouden kwijtraken als de verantwoordelijkheid daarvoor geheel bij het wijkteam terecht zou komen", zegt Ted van Essen, huisarts bij Orion Huisartsen in Amersfoort. "De discussie draaide om de vraag: wie bepaalt straks wat er met kinderen met psychische problemen moet gebeuren? Dat was lange tijd niet helder en wij wilden niet enkel een verwijsmachine worden. Wij hebben de gemeente voorgesteld om met drie praktijken een POH-jeugd-ggz aan te stellen, gefinancierd door de gemeente. De POH kan een deel van de zorg zelf doen en anders doorverwijzen naar specialistische zorg. Dat is precies hoe wij het ook met volwassenen doen."

Lees verder in het volledige artikel