LHV in actie voor versterking verenigingsdemocratie

 

Ook een vereniging moet zichzelf van tijd tot tijd heruitvinden. Om de band tussen bestuur, leden en bureau levend te houden, moet de boel af en toe opgeschud. Daarom maakt de LHV zich zowel op landelijk als op regionaal niveau sterk voor vernieuwing van de verenigingsdemocratie. Hoe meer interactie, hoe beter. Te beginnen in de LHV-Ledenraad en ook in de regio.

Tip: lees het volledige artikel hieronder of download de pdf

LHV in actie voor versterking verenigingsdemocratieEen bestuur dat is losgezongen van zijn leden, is het ergste wat een vereniging kan overkomen. Daarom zoekt de LHV actief contact met haar leden en is dit jaar uitgeroepen tot pilot- en experimenteerjaar. Overal in het land zijn LHV-kringbesturen bezig om het contact met de leden te versterken door nieuwe vormen van interactie.

Ook de ledenraad van de LHV is ‘under construction’. Tot genoegen van LHV-directeur Paul van Rooij, die elk experiment toejuicht.  “De ledenraad wil meer zijn dan het landelijk orgaan waar besluiten worden afgehamerd. In december vorig jaar hebben we een ‘chocolademelksessie’ gehad, waarin de ledenraad over zichzelf en zijn rollen heeft nagedacht. De ledenraad is het hoogste orgaan van de vereniging en heeft de taak om toezicht te houden op het bestuur, maar de ledenraad wil ook de verbinding leggen tussen het landelijke en regionale beleid en vooral ook een ontmoetings- en inspiratieplek zijn waar leden van elkaar leren.”

Er is deze keer geen beleidsnotitie gemaakt om daar vorm aan te geven. Wel is er een klankbordgroepje aan de slag gegaan om in ontwerpsessies nieuwe werkvormen te bedenken. “We doen geen voorstellen, we nemen geen besluiten, we proberen het gewoon”, vertelt Van Rooij. “En als iets goed blijkt te werken, gaan we ermee door.”

Deep Democracy

Een aantal wijzigingen is intussen al ingevoerd. Het bestuur informeert de ledenraad bijvoorbeeld actiever over actuele kwesties. Dit gebeurt via HAweb. De raadsleden kunnen die informatie weer gebruiken om hun kringleden te informeren. Verder is het aantal ledenvergaderingen teruggebracht van zes naar vier per jaar en is er een tweedaagse heisessie ingevoerd. Van Rooij: “In juni hadden we de eerste tweedaagse. Er was tijd om te ontmoeten, om echt over dingen door te praten en te kijken wat er beter kan. De sfeer was geweldig. Dat gaan we dus zeker vaker doen.”

De ledenraad wil bovendien op een andere manier met elkaar en het bestuur in gesprek. “In plaats van een formeel opiniërend rondje of stemrondje gebruiken we nu bijvoorbeeld ook de Deep Democracy-benadering om met elkaar in gesprek te gaan. De vraag waar het om gaat is: wat is er nodig om mensen die niet blij zijn met een bepaald besluit zodanig te steunen dat zij ook akkoord kunnen gaan? Die benadering zorgt ervoor dat je respectvol met elkaar omgaat. Het kan er nog best hevig aan toe gaan, maar er ontstaat wel een echt gesprek. Niet alleen tussen bestuur en leden, maar ook tussen leden onderling. De kern van de Deep Democracy-benadering is dat je de stem en de wijsheid van de minderheid gebruikt om tot betere besluiten te komen.”

Een verbetering is ook dat het bestuur tijdig aangeeft welke thema’s in de ledenraad aan bod komen, zodat de leden dat onderwerp zelf eerst in hun kring kunnen bespreken. “Dan kunnen ze gevoed door die discussie hun inbreng leveren in de ledenraad.”

De vernieuwingen beginnen langzamerhand door te werken, merkt Van Rooij. “Er lopen steeds meer discussies op HAweb, mensen doen actiever mee en reageren op elkaar. De vergaderingen van de ledenraad worden ook steeds leuker. Dat belooft dus wat, want we zijn nog maar op de helft van het pilot- en experimenteerjaar. Het komend half jaar gaan we in ieder geval nog experimenteren met manieren om via korte en snelle lijnen de mening van de leden op te halen.”

LHV-kring Zuid holland Zuid lanceert flashvotes

Het bestuur van LHV-kring Zuid-Holland Zuid wil graag weten hoe de leden over bepaalde onderwerpen denken en stuurt daarom elke drie weken een digitale flashvote rond. Via HAweb krijgen de kringleden een stelling voorgeschoteld, waar ze op kunnen reageren.

“We zijn ermee begonnen omdat we ons als bestuur afvroegen wie wij precies vertegenwoordigen”, vertelt bestuurslid Willem Donk, huisarts in Papendrecht. “Toen ik een half jaar geleden zelf bestuurslid werd, was dat voor mij de eerste vraag: wat voor mandaat heb ik, namens wie spreek ik eigenlijk? We kwamen als bestuur tot de conclusie dat het heel belangrijk is om zoveel mogelijk verbinding te zoeken met de kringleden. Dat doen we nu dus door middel van flashvotes.”

“Elke twee weken lanceren we een stelling of vraag. We hebben er al een hele serie klaar liggen. Bijvoorbeeld: ‘Ervaart u problemen met spoedpatiënten richting SEH/Ambulancedienst?’ Na twee weken meten we de uitslag. Die delen we dan met de leden, met daarbij een inhoudelijk toelichting van een bestuurslid. Op die manier krijgen wij input van de leden en geven wij ook informatie terug. Er is dus tweerichtingsverkeer en zo hoort het ook in een vereniging.”

Na wat technische aanloopproblemen, scoren de flashvotes steeds beter. “Het aantal stemmers groeit. Je kunt er ook precies aan zien welke kwesties leven en welke minder.”

Zomerfestival in plaats van jaarvergadering

De jaarvergadering van de LHV-kring staat niet bij alle kringleden hoog op de to-do-list. Daar wilden de bestuursleden van LHV-kring Limburg graag verandering in brengen. In plaats van de jaarvergadering organiseerden ze een Zomerfestival in de Loungebar aan de Maasplassen bij Roermond. Ze zetten partytentjes neer en lieten foodtrucks komen. Ook nodigden ze sprekers uit als LHV-voorzitter Ella Kalsbeek, hoogleraar huisartsgeneeskunde Jean Muris en beleidsmedewerkers van het landelijk bureau. Kortom: ze maakten er een belevenis van.

Resi Sledsnes, huisarts, was als bestuurslid verantwoordelijk voor de organisatie van het festival, dat grotendeels werd georganiseerd door het LHV-regiobureau. “Het was echt een succes; de sfeer was geanimeerd en relaxed. We begonnen om 15 uur en na afloop bleef bijna iedereen eten, drinken en praten.”

De deelnemers gingen groepsgewijs van de ene naar de andere partytent waar een bepaald thema centraal stond, zoals ouderenzorg, Haagse lobby, Meer Tijd Voor de Patiënt en ANW-zorg. Sledsens: “Er was alle gelegenheid om in gesprek te gaan met de spreker en met elkaar. Als bestuur zaten we ook in een partytent, maar uiteindelijk hebben wij vooral in andere tenten meegeluisterd naar wat er allemaal werd gezegd.”

Het probleem van Limburg is dat de afstanden lang zijn en dat mensen vaak een hele rit moeten maken om naar een vergadering te komen. “Maar met dit festival is het toch gelukt om 60 leden bij elkaar te krijgen. Dat was mooi om te zien. Als andere leden horen hoe interessant het was, zullen er volgend jaar vast nog meer komen. Pinkpop is ook klein begonnen.”

Het zomerfestival is een van de manieren waarop het bestuur van Limburg het contact tussen leden onderling en ook tussen leden en bestuur wil versterken. “Ons doel is om als vertegenwoordigers van de LHV en als kringbestuur veel zichtbaarder te worden en de leden ook veel meer te betrekken bij de thema’s waar we mee bezig zijn. Daarom zijn we als kring en bestuur heel actief op HAweb en sturen we onze Limburgse leden samen met De Dokter een eigen inlegblad van LHV-kring Limburg toe. Het is heel belangrijk om samen na te denken over de vraagstukken waar we mee te maken hebben. De komende tijd moeten we er bijvoorbeeld over nadenken hoe we de huisartsenzorg in Limburg in de toekomst vormgeven, samen met de regionale huisartsenorganisaties. Per regio, maar vooral ook per dorp of stad. Daar hebben we alle leden bij nodig.