LHV-ledenpeiling: Huisarts en ggz: inzet indrukwekkend, grens bereikt?

 

Patiënten met complexe ggz-problematiek komen steeds vaker bij de huisarts en de contacten met de gespecialiseerde ggz verlopen nogal eens moeizaam. De samenwerking met de generalistische basis ggz is in veel gevallen beter. In de derde LHV-peiling over de ggz gaven leden aan waar ze tegenaan lopen en waar ze blij mee zijn. De inzet van de POH-GGZ blijkt een zodanige succesfactor, dat het budget daarvoor ruimschoots wordt overschreden. “Als wij een gewenste ontwikkeling helpen realiseren, laat dan de middelen de zorg ook volgen”, zegt LHV-bestuurder Geert-Jan van Loenen.

1878 huisartsen deden mee aan de derde ggz-peiling onder LHV-leden, een grote respons. Dat betekent twee dingen, zegt Geert-Jan van Loenen, huisarts en LHV-bestuurder: er is grote betrokkenheid én er speelt nogal wat. “De transitie die aan het plaatsvinden is, wordt flink opgepakt. Dat blijkt onder meer uit het feit dat meer dan 90 procent van de respondenten inmiddels werkt met een POH-GGZ. We kunnen als huisarts heel veel, zo blijkt, maar de peiling laat zien dat veel huisartsen tegen grenzen aan lopen.” Die grenzen liggen onder meer in het feit dat huisartsen zeggen niet alleen meer, maar ook complexere ggz-problematiek op hun spreekuur te zien. Ruim 80 procent geeft aan dat er meer dan voorheen patiënten uit de gespecialiseerde ggz terug komen. Huisartsen geven aan te worden belemmerd in hun werk door het gebrek aan communicatie met de gespecialiseerde ggz rond de overdracht van patiënten en door de lange wachtlijsten. Van Loenen: “Je wilt kunnen opschalen als dat nodig is. Dat lukt niet altijd, althans niet snel. Sommige huisartsen worstelen soms maanden met patiënten die op zo’n wachtlijst staan. Huisartsen willen graag bijdragen aan doelmatige opvang van ggz-patiënten in de huisartsenpraktijk, dicht bij huis. Ggz-problematiek vraagt rust, tijd en aandacht, met adequate randvoorwaarden is veel daarvan te realiseren. Zo is voor een terugverwijzing vanuit de ggz naar de huisarts een warme overdracht nodig; telefonisch overleg tussen behandelaar en huisarts, instemming met de overname van een patiënt en een snelle ontslagbrief met relevante informatie voor de vervolgbehandeling.”