LHV-Lobby: Wat valt er nog te winnen?

 

In Den Haag wordt een laatste sprint ingezet om de nieuwe zorgwetten voor 1 januari 2015 klaar te krijgen. De Wmo en de Jeugdwet zijn al aangenomen. Aan de Wet langdurige zorg (Wlz), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) wordt nog gewerkt. De LHV zet alles op alles om nog zoveel mogelijk pijnpunten voor huisartsen weg te nemen. De LHV-lobby toegelicht.

Artikel LHV-Lobby: Wat valt er nog te winnen? (pdf)