Voor en door huisartsen
 

Manifeste onvrede

 

Foto van Ella Kalsbeek

In de zeven maanden dat ik nu voorzitter ben, heb ik talloze huisartsen gesproken. Naast een enorme motivatie voor het vak, zag ik dat velen van u bepaald geen plezier beleven aan een aantal veranderingen in de huisartsenzorg. U ervaart, zo hoorde ik, druk bij de uitoefening van uw vak. Er is gewoon onvrede. Deze lijkt samen te komen in het manifest Het Roer Moet Om. Wat een bijval kreeg deze indringende oproep van een groep bezorgde huisartsen!

Als LHV begrijpen wij deze spontane actie heel goed. De onvrede is nu heel manifest geworden. Ik ben er blij mee dat de initiatiefnemers in De Dokter hun verhaal delen en vertellen over de reacties die Het Roer Moet Om heeft opgeroepen. Immers: wij delen hun zorgen, ook wij vinden dat het anders moet. Zij rekenen bij hun oproep ook op de LHV om een slinger aan het roer te geven, geven ze aan. Dat ben ik met ze eens.

In het voorwoord van de maarteditie van De Dokter heb ik gezegd: de tijd lijkt rijp om veranderingen gedaan te krijgen. Het is heel goed dat de LHV hierin een prominente rol neemt. Dat gaat niet snel, dat vraagt vasthoudendheid. Het zijn vaak kleine stappen, maar we zijn wél op weg. Ik zeg het misschien in net iets andere bewoordingen dan in dit manifest is verwoord. De intentie is echter hetzelfde. Regionale samenwerking en afspraken tussen zorgverzekeraars en huisartsen moeten mogelijk zijn, evenals meerjarige contracten. Wet- en regelgeving moet aangepast worden om belemmeringen in samenwerking en innovatie weg te nemen. We moeten van meer meten naar meer vertrouwen.

De onrust rond de huisartsenzorg heeft er overigens ook toe geleid dat huisartsen de laatste tijd meer erkenning krijgen voor de problemen waar zij tegenaan lopen. Ook van zorgverzekeraars, zoals Wim van de Meeren van CZ die mij in de uitzending van Tijd voor Meldpunt van Omroep MAX zei dat hij het eens is met de inhoud van het manifest.

Dat is mooi, maar nu moeten de goede intenties worden omgezet in daadwerkelijke verandering. Dat kan door de mededingingswet en de marktmacht van verzekeraars aan te pakken. Ook zonder complexe wetswijzigingen kunnen we stappen maken. Waarbij we de huisarts gewoon weer huisarts laten zijn. Want daar wringt het op dit moment.

Ella Kalsbeek
Voorzitter LHV