Nieuwe afspraken over contractering

 

Het contracteringsproces tussen huisartsen en zorgverzekeraars moet soepeler en gelijkwaardiger worden. De 11 afspraken en een vaste tijdlijn zijn daarin een volgende stap. Alle partijen weten wat ze moeten doen en wie er aan zet is in het proces. Wat is er afgesproken, wat gaat u ervan merken en wanneer zou u bij uw verzekeraar aan de bel moeten trekken?

Het is een van de grote actiepunten van Het Roer Gaat Om: een gelijkwaardige onderhandelingspositie voor huisartsen en zorgverzekeraars. De afgelopen maanden is daar door alle partijen hard aan gewerkt. Er komt bijvoorbeeld een geschillencommissie waar u terecht kunt als u er niet uitkomt met een verzekeraar en er zijn 11 concrete afspraken over het proces gemaakt met een strakke tijdlijn.

Het hele contracteringsproces is in een jaarcyclus uitgewerkt: van de evaluatie in januari tot en met de implementatie van de afspraken in december, zodat de huisarts in het nieuwe jaar meteen volgens het nieuwe contract kan declareren. Bijna alle zorgverzekeraars hebben de afspraken ondertekend, alleen DSW houdt zijn eigen werkwijze aan.

Ella Kalsbeek, LHV-voorzitter en voorzitter van de stuurgroep Het Roer Gaat Om, is tevreden over de voortgang van het traject dat vorig jaar is gestart. “De afspraken over gelijkwaardig contracteren zijn een belangrijke verbetering. We hebben het hele proces doorgelicht en goede afspraken gemaakt. Het is prettig dat daar nu helderheid over is. Bovendien hebben huisartsen hiermee iets om op terug te vallen als het proces moeizaam gaat of als een reactie van een verzekeraar uitblijft. Als het goed is, gaat iedereen merken dat het contracteringsproces nu anders loopt. En als dat niet zo is, trek dan bij de verzekeraar of de LHV aan de bel.”

Lees verder in het volledige artikel