Voor en door huisartsen
 

Omzetten eerste helft 2015 gedaald

 

In de nieuwe bekostiging mocht de huisartsenzorg met 2,5 procent groeien, zo was afgesproken in het zorgakkoord. Ook zouden schokeffecten worden voorkomen. Toch lijken de omzetten van huisartsen over het eerste half jaar van 2015 licht gedaald vergeleken met 2014. Ook zien we grote omzetschommelingen, zowel in de plus als in de min. Dat blijkt uit een impactmeting die de LHV heeft gedaan onder ruim 200 praktijken. Wat is er aan de hand?

Krijgen de huisartsen gelijk in hun bezorgdheid over het nieuwe bekostigingsmodel? Bij de invoering was er veel kritiek op de grote administratieve rompslomp en op de veranderingen binnen het derde segment (resultaatbeloning). Niet alleen werden bepaalde verrichtingen minder vergoed, er werden ook modules afgeschaft. De vrees was dat huisartsen er in omzet op achteruit zouden gaan. Al is een aantal zaken onder druk van de LHV recht gezet, toch blijkt uit de monitoring van de omzetcijfers van het eerste halfjaar dat de omzet van huisartspraktijken niet stijgt, maar daalt. Ook zijn er op individueel praktijkniveau grote schommelingen te zien, met uitschieters van 20 procent naar boven en beneden. Aan de impactmeting, die de LHV in samenwerking met VIP Calculus heeft uitgevoerd, deden zo’n 600 praktijken geanonimiseerd mee. Van 230 praktijken waren alle omzetgegevens in de drie segmenten bekend. In het eerste kwartaal steeg de omzet van de huisartspraktijken nog met gemiddeld 1 procent, maar in het tweede kwartaal was er een daling van bijna 2 procent, met name in segment 3 (resultaatbeloning). Voor individuele praktijken kan dat op jaarbasis een paar duizend euro aan omzet schelen. Wat dat vervolgens, na aftrek van de kosten, voor het resultaat betekent, wordt nu onderzocht.

Lees het volledige artikel hieronder.