Recht op digitale inzage dossier: hoe wordt dat voorbereid?

 

Vanaf juli 2020 hebben patiënten het recht hun dossier digitaal in te zien. Om die informatie-uitwisseling mogelijk te maken is het programma OPEN in het leven geroepen. OPEN moet ertoe leiden dat alle huisartsen hun patiënten de mogelijkheid kunnen bieden om hun eigen gegevens online in te zien.

1. Mijn ict zal wel moeten worden aangepast. Gaat me dat geld kosten?

Nee. LHV, NHG, InEen en NedHIS hebben een stichting van gebruikers in de eerstelijn opgericht: LEGIO. Deze stichting gaat namens hen de HIS- en KIS-leveranciers opdracht geven hun systemen aan te passen. LEGIO sluit overeenkomsten met ze, betaalt ze en toetst de opgeleverde werkzaamheden. De leveranciers mogen voor het aanpassen van hun systemen geen kosten in rekening brengen bij huisartsen. Het benodigde geld komt van VWS.

2. Moet ik zelf het wiel uitvinden?

Zeker niet. U krijgt ondersteuning om een en ander in te richten, uzelf en uw personeel te scholen en uw patiënten voor te lichten. Die ondersteuning gaat via Regionale Coalities. Een Regionale Coalitie is een samenwerkingsverband van minimaal twee samenwerkende huisartsenorganisaties, bijvoorbeeld een zorggroep, koepel van gezondheidscentra, huisartsencoöperatie of LHV-kring. Ze bedient minimaal 100.000 patiënten. Voor haar werkzaamheden ontvangt de Regionale Coalitie subsidie. Er is voor deze regionale aanpak gekozen om maatwerk te kunnen leveren, in te kunnen spelen op regionale wensen en behoeften en samenwerking in de regio te stimuleren.

3. Wat heb ik er voor werk aan? Wordt dat vergoed?

Om gebruik te maken van de ondersteuning en kosten te kunnen declareren moet u zich aansluiten bij een Regionale Coalitie. Deze coalities worden op dit moment gevormd. Zodra inschrijving mogelijk is, krijgt u daarover bericht van de LHV. De leveranciers zullen de digitale omgeving willen testen en hebben daar uw (minimale) assistentie bij nodig. Per praktijk moeten één huisarts, één POH-S en één DA een nascholing volgen, waarvoor overigens accreditatiepunten worden verleend. Onderling zult u met uw personeel enkele werkafspraken moeten maken. En u moet uw patiënten informeren natuurlijk. Daarvoor krijgt u de beschikking over informatiemateriaal. Voor de tijd die uw praktijk besteedt aan het mogelijk maken van online inzage en het beantwoorden van vragen van patiënten, kunt u eenmalig €2,83 per ingeschreven patiënt declareren, en voor gemoedsbezwaarden €2,83 als opslag op het passantentarief.

4. Ik geef patiënten al digitaal inzage via mijn portaal. Moet ik dat veranderen?

Nee. Uw portaal biedt misschien wel meer mogelijkheden zodra het door de leveranciers is aangepast aan de OPEN-eisen. Ook kunnen patiënten de gegevens in uw Vanaf juli 2020 hebben patiënten het recht hun dossier digitaal in te zien. Om die informatie-uitwisseling mogelijk te maken is het programma OPEN in het leven geroepen. OPEN moet ertoe leiden dat alle huisartsen hun patiënten de mogelijkheid kunnen bieden om hun eigen gegevens online in te zien. portaal straks bereiken via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO), in de vorm van een app of website. Om uw patiënten daarover goed voor te lichten krijgt u nog informatie.

5. Wat heeft de LHV al voor mij geregeld?

Samen met NHG en InEen heeft de LHV ervoor gezorgd dat u van deze nieuwe verplichting geen extra administratieve last ondervindt. We hebben geregeld dat VWS subsidie ter beschikking heeft gesteld. We zorgen dat alles op ict-gebied wordt gefaciliteerd en dat er op maat gerichte ondersteuning en scholing via de Regionale Coalities wordt ontwikkeld en dat er een eenmalige vergoeding via de NZa komt.