Steeds meer patiënten met een verstandelijke beperking bij de huisarts

 

Een 65-jarige die zich uit als een kind van vier. Een volwassene die onverstaanbaar spreekt en gedragsproblemen heeft. De medische problemen van patiënten met een verstandelijke handicap zijn vaak heel specifiek. Hoe krijg je de risico’s goed en snel in beeld? "Raadpleeg een arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG). Er is er altijd eentje in de buurt."

In dit artikel aan het woord: huisarts Louwrens Boomsma en AVG Janneke Swinkels arts voor verstandelijk gehandicapten