Steeds meer zicht op lokale aanpak jeugdhulp

 

Nog minder dan drie maanden te gaan, dan valt de jeugdzorg onder gemeenten. Daarmee gaat er ook voor huisartsen het nodige veranderen. Maar wat precies? In Zeeland zijn de verschillen groot. Waar een aantal gemeenten al stappen heeft gezet in de samenwerking met huisartsen, zijn anderen bezig met een inhaalrace.

Artikel steeds meer zicht op lokale aanpak jeugdhulp (pdf)