Voor en door huisartsen
 

Stijgende temperaturen

 

Foto van Ella Kalsbeek

"Huisartsen zijn de thermometer van de samenleving”, hoor ik regelmatig. U signaleert als geen ander trends in de zorg en bent daarmee een goede voorspeller van ontwikkelingen. Huisartsen nemen die signalerende rol zeer serieus. Onze peilingen kunnen steevast rekenen op een hoge respons. Daarmee kunnen wij als LHV een scherp beeld geven van wat er aan de hand is in de (huisartsen)zorg èn daarop actie ondernemen waar dat kan.

Neem nu de recente ggz-peiling van de LHV. Ruim 1800 (zelfs 800 meer dan bij de peiling in 2014) leden deelden hun ervaringen met de ontwikkelingen in de ggz. Verderop in dit blad leest u de uitkomsten. Deze liegen er niet om: de ontwikkelingen in de ggz gaan u erg aan het hart. Steeds meer patiënten met psychische klachten komen naar de huisartsenpraktijk en hun klachten zijn complexer. U neemt ook meer patiënten over uit de gespecialiseerde ggz. Ik verwacht dat de resultaten ook deze keer weer stof doen opwaaien. Uw signalen helpen enorm bij de gesprekken die de LHV met beleidsmakers voert. Over de noodzakelijke randvoorwaarden zodat de huisarts, met POH-GGZ, vangnet voor patienten met psychische problemen kan blijven. Ook de temperatuur van de LHV hebben we onlangs opgenomen. We denken namelijk na hoe we onze vereniging moeten inrichten om nog beter te kunnen voldoen aan de behoeften van huisartsen en van onze samenwerkingspartners. We willen immers meepraten en -denken over de toekomst van de zorg. In de meieditie gaf ik u al een inkijkje in de ronde van gesprekken die we dit voorjaar voerden met een paar honderd leden en met samenwerkingspartners van de LHV. Deze inspirerende ontmoetingen leverden concrete aanknopingspunten op. Kort geleden ruimden we een dag in met de Ledenraad van de LHV om de uitkomsten op ons te laten inwerken: welke opdracht hebben we als LHV gekregen? Onze leden - maar ook andere veldpartijen - willen onder andere nog dat wij nog meer verbinding zoeken met andere huisartsenorganisaties. Zij zien in versnippering van de beroepsgroep een doemscenario. Van de LHV verwachten ze een bindende rol in het bij elkaar brengen en houden van huisartsen. Dat geldt overigens ook binnen de LHV. Verschillende groepen leden willen zich kunnen herkennen in het beleid en de activiteiten van de vereniging. Zij verwachten nog meer specifieke producten en diensten. (Ver)binden lijkt een centraal begrip in de veranderingen die we nodig hebben om de LHV toekomst-proof te maken. U hoort de komende maanden meer over welke verbeteringen we gaan realiseren!

Ella Kalsbeek
Voorzitter LHV