Te weinig zorg voor kwetsbare patiënt

 

De zorg voor kwetsbare ouderen en mensen met een verstandelijke beperking is onvoldoende. Uit de LHV-ledenpeiling naar de transitie langdurige zorg blijkt dat huisartsen vaak te maken krijgen met patiënten met een complexere problematiek die zelfstandig thuis wonen. Huisartsen hebben echter te weinig tijd en mogelijkheden om deze patiënten de zorg en aandacht te geven die ze verdienen.

Huisartsen zijn generalisten. Om kwetsbare patienten met een zware zorgvraag voldoende zorg te kunnen geven, is ondersteuning nodig van specialisten als de specialist ouderengeneeskunde (SO) of de arts verstandelijk gehandicapten (AVG). Maar vaak zijn die niet beschikbaar of zijn er geen samenwerkingsafspraken gemaakt. Daardoor ontstaan schrijnende situaties, die niet zelden eindigen in een ziekenhuisopname. LHV-bestuurslid Geert-Jan van Loenen is onder de indruk van de manier waarop huisartsen de verantwoordelijkheid voor kwetsbare patiënten met een complexe zorgvraag tot nu toe hebben opgepakt. “Je ziet dat huisartsen hun uiterste best doen om deze patiëntengroep in hun praktijk op te vangen. Maar het is ook duidelijk dat de populatie veel complexer is geworden. Het doel van de Wet langdurige zorg (Wlz) was dat patiënten dicht bij huis de nodige zorg zouden krijgen, nu komt het voor dat patiënten onheus lang thuis moeten blijven wonen.”

Download het volledige artikel over de uitkomsten van de peiling. Met aan het woord:

  • Mirjam Meijer, bestuurslid LHV-Nijmegen e.o.
  • Coleta Verheij, secretaris LHV-kring Rotterdam
  • Jan Sorgdrager, bestuurslid LHV-kring Drenthe