Voor en door huisartsen
 

Van alle tijden

 

Foto van Ella Kalsbeek

"Als we alle huisartsen bij elkaar zetten, dan kennen we samen iedereen in Nederland bij stem.” Ik vind het een mooie illustratie van de kracht van onze beroepsgroep. Hij komt van een huisarts die deelnam aan een van de groepsgesprekken die we de afgelopen maanden in het hele land voerden met een paar honderd leden. Zij namen de tijd om met ons na te denken over verleden, heden en toekomst van onze vereniging en daarmee ook van het vak. Waar zijn ze trots op? Wat zijn bedreigingen? En door welke dromen en nachtmerries zouden we ons moeten laten leiden? Het waren inspirerende gesprekken met waarnemend huisartsen, praktijkhouders, oud-huisartsen en huisartsen in dienstverband of in opleiding. Weet u wat zo bijzonder was? Eenheid in verscheidenheid, de saamhorigheid in de RAI en de wurggreep van de mededinging keerden als een vuurrode draad terug in ieder gesprek. Ook richting de LHV was de boodschap consistent: wees transparant in wat je doet en kom op voor onze belangen, zorg voor rust en overzicht. Eén belang stak er met kop en schouders bovenuit: we willen (weer) voldoende tijd voor goede zorg voor onze patiënten.

We waren de afgelopen maanden niet de enigen met een blik op de toekomst. Vorige maand publiceerde de Adviescommissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen een rapport over de toekomst van zorg. Opdrachtgever van dit rapport is minister Schippers. Dat verklaart hoogstwaarschijnlijk de blik waarmee deze commissie naar 2030 heeft gekeken: het rapport is doordesemd van kostenbesparingen. In de rubriek Kritisch gesprek zegt Marian Kaljouw, voorzitter van de adviescommissie, dat het zonde is dat huisartsen hun patiënten geruststellen. Dat werk zou volgens haar prima door iemand anders opgepakt kunnen worden. Een goedkoper iemand, bedoelt de toekomstige bestuursvoorzitter van de NZa vermoedelijk.

Angsten en vragen over gezondheid zijn van alle tijden. Juist voor die ongerustheid is de huisarts bij uitstek een betrouwbare gesprekspartner. Dat is al tientallen jaren zo. En dat zal in de toekomst niet veranderen. In Quickscan stelt huisarts Fenneke Nooij dat troost en geruststelling zijn ingebed in een goede arts-patiëntrelatie. Goede patiëntenzorg bieden, dat is wat u drijft. En dat is ook de blik waarmee ik naar de toekomst wil blijven kijken.

Ella Kalsbeek
Voorzitter LHV