Veel huisartsen bezig met OPT-IN LSP

 

Steeds meer huisartsen sluiten zich aan bij het Landelijk Schakelpunt voor gegevensuitwisseling over patiënten en medicatie. De procedure om patiënten toestemming te vragen (opt-in) is tijdrovend en complex, maar voor velen is het belang evident: kwalitatief betere zorg. Ervaringen van een voorloper en een huisarts die onlangs met de opt-in is begonnen.

Maar dokter, kunt u niet gewoon zíen wat ik slik?’ Patiënten die op de huisartsenpost komen, verwachten vaak niet anders dan dat de dienstdoende arts hun medische dossier en medicatielijst kan inzien, is de ervaring van Jaap Schreuder. Sinds de Nijmeegse huisartsenpost een jaar of vijftien geleden werd geopend, heeft hij die vraag meermaals gehoord. Schreuder is blij dat hij inmiddels met ‘ja’ kan antwoorden. ‘Ik vind het een veilig idee dat actuele gegevens beschikbaar zijn op de huisartsenpost, zeker bij complexe patiënten.’ Nijmegen en omstreken was een van de eerste regio’s die met het Landelijk Schakelpunt (LSP) ging werken. Huisartsen en huisartsenposten wisselen onderling gegevens uit. Binnenkort kunnen huisartsen ook actuele medicatiege gevens van de apotheken op hun eigen scherm inzien.