Verander de wereld, begin bij...?

 

Foto van Ella Kalsbeek

Als LHV koesteren we de grote groep huisartsen die zich op een of andere manier actief inzet voor het vak en de beroepsgroep. In kringen, commissies, Ledenraad en op talloze andere plekken kom ik hen tegen. Vanuit alle hoeken van ons land en met verschillende achtergrond delen zij een gemeenschappelijke betrokkenheid bij de huisartsenzorg.

Niet dat het altijd makkelijk is, naast je drukke baan als huisarts bestuurlijk actief zijn. Het kost tijd en inspanning om soms complexe vraagstukken het hoofd te bieden. Maar het levert gelukkig ook veel op! In deze editie van De Dokter vertelt een aantal actieve leden wat hen drijft. Hun betrokkenheid raakt me. ‘Liever praat ik mee over hoe het anders zou kunnen, dan dat ik een negatief gevoel heb bij hoe zaken geregeld zijn’, zegt een van hen.

Besturen is best een kunst. Het is zaak om goed te weten wat je achterban wil en hoe je daarmee om moet gaan. Ook moet je het krachtenveld waarin je opereert goed kennen. Wie is belangrijk? Wie kan het met wie goed vinden en zal dus al gauw een bondje sluiten? Maar ook: wat is het belang van degene die je graag van gedrag zou zien veranderen? En wat is ons belang? Onderhandelen komt er natuurlijk ook bij kijken. Het gaat niet altijd om de korte klap. Als je met partijen door moet - zoals bij ons de zorgverzekeraars en VWS - is het ook van belang dat je de verhouding werkbaar houdt. Knokken voor je belang moet, maar wel op een faire manier. Er kan natuurlijk een moment komen dat je een streep trekt. En ook dan zal je heel goed moeten bedenken wat dat betekent: niet alleen voor je achterban maar ook voor de ‘tegenstander’ met wie je door moet. Uiteindelijk telt het resultaat!

De ontwikkelingen in de huisartsenzorg gaan razendsnel en hebben forse impact. Hoe kunnen we als beroepsgroep invloed uitoefenen op de veranderingen die op ons afkomen? Het helpt ontzettend dat de LHV zoveel actieve huisartsen verenigt, die lol hebben in besturen en het kunnen, maar ook nog steeds met beide benen in de weerbarstige praktijk staan.

Iets voor u? Steek dan uw licht eens op bij uw kring en/of overweeg deelname aan een van de scholingen van de LHV Bestuursacademie. Misschien tot binnenkort!

Ella Kalsbeek
Voorzitter LHV