Wat doen de tarieven in 2016?

 

Rust in de tent. Dat is de eerste prioriteit na de commotie rond de invoering van het nieuwe bekostigingsmodel vorig jaar. Op aandringen van zowel LHV als zorgverzekeraars heeft NZa een aantal belangrijke ergernissen aangepakt en het aantal veranderingen beperkt gehouden. Ad Vermaas, senior beleidsmedewerker praktijkvoering bij de LHV, neemt ons mee in de meest opvallende wijzigingen ten opzichte van dit jaar.

Een van de grote ergernissen vorig jaar betrof de vergoeding voor het inbrengen van het spiraaltje (IUD) en het zetten van de Cyriax-injectie. Vanaf 2016 vindt de vergoeding weer plaats door alleen een verrichtingentarief. Verder wordt de korting van 6,9 procent teruggedraaid die voor prestatiebeloning via segment 3 was toegepast op chirurgie, intensieve zorg, oogboring en ambulante compressietherapie bij ulcus cruris. Voor de verrichtingen die voorheen onder de vrije tarieven vielen, is wel een maximumtarief vastgesteld, op basis van het gemiddelde kostenniveau in 2014.

Beperkte invulling uitkomstbekostiging

In het nieuwe jaar verandert er niet veel in segment 3 innovatie en uitkomstbekostiging. Dit segment betreft bijvoorbeeld de beloning voor het goed en doelmatig doorverwijzen en voorschrijven van medicijnen, het aanvragen van diagnostiek en het verbeteren van service en bereikbaarheid. Plan was om dit segment vanaf 2016 nadrukkelijk inhoud te geven. In de overleggen tussen zorgverzekeraars, huis artsen, NZa en ministerie van VWS bleek het echter buitengewoon lastig indicatoren te vinden om het handelen van artsen objectief te kunnen beoordelen en te belonen. Die indicatoren moeten niet alleen inhoudelijk relevant en objectief zijn, maar ook tijdig beschikbaar en vooral: geen administratieve lasten veroorzaken. De vele gesprekken die hierover dit jaar zijn gevoerd bleven zonder resultaat, waardoor de verdere invulling van de uitkomstbekostiging (segment 3) in 2016 zeer beperkt blijft.

Inschrijftarief verlaagd

Het inschrijftarief gaat in 2016 omlaag: van €14,75 naar € 14,72 per kwartaal. Dit tarief wordt elk jaar opnieuw berekend. Daarbij wordt enerzijds uitgegaan van een inschatting van de indexering voor het komende jaar. Anderzijds wordt het inschrijftarief herberekend op basis van de werkelijke indexering en bevatten de tarieven daardoor nacalculaties over voorgaande jaren. Vorig jaar was er in het inschrijftarief ook een kleine vergoeding opgenomen voor het spiraaltje en de Cyriax-injectie. Die vergoeding gaat er nu weer uit, omdat de oude vergoeding wordt hersteld. Alle plussen en minnen opgeteld, komt er voor 2016 dus een verlaging van het inschrijftarief uit met 3 cent per kwartaal.

POH-GGZ verruimd

De behoefte aan ggz-ondersteuning in de huisartsenpraktijk is de laatste jaren enorm gegroeid. De NZa heeft het moduletarief voor POH-GGZ per 1 januari 2016 verhoogd, waardoor het mogelijk wordt per praktijk 1 fte in dienst te hebben. Voorheen was dat 0,33 fte, het toegestane tarief is daarmee verdriedubbeld. Deze kostenstijging kan overigens tot een overschrijding van het fi nanciele huisartsenkader leiden, zolang het ministerie van VWS het huisartsenkader niet verhoogt. De LHV heeft daarom van VWS de garantie gevraagd dat een eventuele overschrijding als substitutie wordt beschouwd en dus niet later wordt teruggehaald in de vorm van een korting op de inschrijftarieven. Hierover wordt binnenkort een uitspraak van VWS verwacht.

Bekijk ook: