Wkkgz: 6 nieuwe kwaliteitseisen

 

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is dit jaar van kracht geworden. Dat betekent dat u sinds 1 januari aan zes nieuwe wettelijke eisen voor kwaliteit moet voldoen. Nieuwe regels rondom klachten gelden vanaf 2017. Hoe zorgt u ervoor dat u aan de regels voldoet? De zes kwaliteitseisen op een rij.

  1. Vergewisplicht
  2. Ontslag wegens disfunctioneren melden bij IGZ
  3. Informatieplicht aan patiënten over incidenten
  4. Geweld in een zorgrelatie melden bij IGZ
  5. Recht op keuze-informatie
  6. Een procedure invoeren voor het veilig melden van incidenten.

Lees het volledige artikel om te zien wat deze eisen inhouden: