Zes vragen over: scholing voor uw werknemers

 

Zes vragen over de scholing voor uw werknemers. Volgens de nieuwe CAO Huisartsenzorg hebben uw werknemers jaarlijks recht op 20 uur geaccrediteerde scholing. De uren die u hiervan wilt inzetten voor verplichte functiegerichte scholing worden door u als werkgever bekostigd. Geldt dat ook voor scholing buiten werktijd? Zes vragen én antwoorden over de afspraken die in de nieuwe CAO over scholing zijn opgenomen.