De Dokter, nr. 1 - jaargang 10

 

februari 2019

In deze uitgave
Ledenblad De Dokter geeft een actueel beeld van de thema’s die u als huisarts raken. In deze uitgave onder andere de volgende onderwerpen: huisartsentekorten, herijkte kernwaarden en duurzame inzetbaarheid.

 

Op deze pagina vindt u een selectie van de artikelen uit De Dokter van februari 2019. Wilt u alle artikelen lezen? Voor leden: download deze uitgave.

Wat komt er dit jaar in de contracten met de zorgverzekeraars terug van het hoofdlijnenakkoord dat een halfjaar geleden is gesloten? Teleurstellend weinig, vinden veel huisartsen. Van ‘Meer tijd voor de patiënt’ komt nog weinig terecht en sommige verzekeraars indexeren de vergoedingen niet eens. Er zijn ook een paar lichtpuntjes, met name daar waar de verzekeraar met de huisarts heeft meegedacht.
Staat u er bewust bij stil hoe u medewerkers gemotiveerd, gezond en betrokken houdt? Of gaat u er in de drukte van alledag doorgaans vanuit dat dat ‘wel goed zit’? Duurzame inzetbaarheid is geen vanzelfsprekendheid, blijkt uit enkele praktijkverhalen. ‘Als werkgever moeten we vanaf dag één coachend in gesprek zijn met medewerkers.’
Het huisartsentekort wordt steeds nijpender. Niet alleen aan de randen van het land maar ook elders zijn de gevolgen inmiddels voelbaar, blijkt uit onderzoek in opdracht van de LHV en het ministerie van VWS. Oorzaken en mogelijke oplossingen verschillen per regio, benadrukt LHV-voorzitter Ella Kalsbeek. Een ‘meersporenbeleid’ is daarom nodig. Twee huisartsen vertellen hoe zij het tekort te lijf gaan.
De kern van de huisartsengeneeskunde is opnieuw scherp gesteld en afgebakend. Op 21 januari zijn de vernieuwde kernwaarden en kerntaken van de huisartsenzorg gepresenteerd. Zestig jaar eerder waren die voor het eerst geformuleerd. In al die jaren is er veel veranderd: de medische kennis en mogelijkheden hebben een enorme vlucht genomen, de omgeving waarin de huisarts werkt ziet er heel anders uit en de beroepsgroep zelf is ook in veel opzichten veranderd. ‘Het was hoog tijd om de kernwaarden te herijken’, meent Wendy Borneman. Ze is zelf huisarts en was namens het LHV-bestuur lid van de stuurgroep ‘Toekomst Huisartsenzorg’. ‘We hebben nu vastgesteld waar we als huisartsen voor willen staan. De volgende stap is: hoe gaan we dat doen.’
De juiste zorg op de juiste plek. Om dat adagium waar te maken, ligt in het hoofdlijnenakkoord voor 2019 – 2022 de nadruk op maatwerk per regio. Daar wordt al een tijdje hard aan gewerkt. Op regionaal niveau zoeken huisartsenorganisaties steeds meer samenwerking om de zorg zo efficiënt mogelijk te organiseren. Omdat elke regio anders is, ziet dat er overal anders uit.
Tien jaar lang is erover gepraat: de Wet zorg en dwang en de Wet verplichte ggz. Op 1 januari 2020 treden de twee wetten eindelijk in werking, al wordt er op dit moment in Den Haag nog druk aan de Wet zorg en dwang gesleuteld. De LHV en andere artsenorganisaties zijn er niet gerust op. Voor je het weet zitten huisartsen in een situatie waarvoor ze niet zijn toegerust en geen verantwoordelijkheid kunnen dragen.