De Dokter, nr. 1 - jaargang 11

 

maart 2020

In deze uitgave
Ledenblad De Dokter geeft een actueel beeld van de thema’s die u als huisarts raken. In deze uitgave onder andere de volgende onderwerpen: onvrijwillige zorg, huisvesting en de LHV Huisartsendag.

 

Op deze pagina vindt u een selectie van de artikelen uit De Dokter van maart 2020. Wilt u alle artikelen lezen? Voor leden: download deze uitgave. Voor niet-leden, lees online: 

Als u in de huisartsenpraktijk muziek afspeelt, moet u via Buma/Stemra en Sena een vergoeding betalen aan de bedenkers en de makers van deze muziek. Om welk bedrag gaat het? En hoe kunt u een licentie aanvragen?
Veel huisartsenpraktijken barsten uit hun voegen. Ze hebben meer ruimte nodig, maar waar vinden ze die? En tegen welke kosten? In centra van steden worden commerciële tarieven gevraagd die het budget van een huisartsenpraktijk ver overstijgen. Het probleem beperkt zich niet alleen tot steden. De LHV krijgt uit het hele land noodsignalen binnen. De zorg in de wijk, dichtbij de patiënt, komt in het gedrang.
Onvrijwillige zorg is geen huisartsenzorg, ook niet als die in de thuissituatie plaatsvindt. Vanuit dat standpunt heeft de LHV de afgelopen tien jaar gelobbyd voor een heldere rol voor huisartsen in de Wet zorg en dwang (Wzd), die dit jaar is ingegaan. ‘Gelukkig geeft de minister huisartsen inmiddels ruimte om géén verantwoordelijkheid te nemen in onvrijwillige zorg’, zegt LHV-bestuurder Guus Jaspar. Huisartsen maken natuurlijk wel situaties mee waarin onvrijwillige zorg de enige optie lijkt. Omdat daarover nog veel onduidelijkheid is, maakt de LHV zich hard voor een Wzd-contactpersoon voor huisartsen in iedere regio.