De Dokter, nr. 4 - jaargang 11

 

juli 2020

In deze uitgave
Ledenblad De Dokter geeft een actueel beeld van de thema’s die u als huisarts raken. In deze uitgave onder andere de volgende onderwerpen: de nieuwe LHV Aanbodwijzer, verder na corona, beeldbellen en online inzage.

Op deze pagina vindt u een selectie van de artikelen uit De Dokter van juli 2020. Wilt u alle artikelen lezen? Voor leden: download deze uitgave. Voor niet-leden: 

Videoconsults, steeds meer huisartsen gaan of willen ermee aan de slag. Wat is de meerwaarde boven ‘gewoon’ bellen? En waar moet je op letten bij beeldbellen? Huisarts Herman Otten vertelt over zijn ervaringen; psycholoog en trainer Marijn Damsma geeft tips. ‘Door zo nu en dan even in de camera te kijken, maak je echt contact.’
Sinds 1 juli hebben patiënten het wettelijke recht om hun persoonlijke medisch dossier elektronisch in te zien. Huisartsen die deelnemen aan het programma OPEN bieden patiënten online inzage. Daarmee krijgen patiënten beter zicht op hun gezondheidsgegevens. Welke kansen biedt online inzage en welke dilemma’s brengt het met zich mee?
Geef ik dat herhaalrecept van de specialist? Regel ik een hoog-laagbed? Help ik een gezonde patiënt om af te vallen? Dagelijks liggen er ‘twijfelgevallen’ op het bord van de huisarts. Sommige lijken in vijf minuten te regelen, maar blijken achteraf zomaar een uur te kosten. De nieuwe LHV Aanbodwijzer helpt met een praktisch stroomschema om keuzes te maken. ‘Niets is verboden, maar het is wel goed te weten wat je niet hóeft te doen.’
De corona-uitbraak heeft alles onder druk gezet. Ook de huisartsenzorg en misschien zelfs de manier waarop huisartsen willen dokteren. Er zijn positieve veranderingen ingezet, tegelijkertijd zijn knelpunten scherper geworden. LHV-voorzitter Ella Kalsbeek over de uitdagingen waar huisartsen en de LHV voor staan.