De Dokter, nr. 4 - jaargang 5

 

mei 2014

In deze uitgave
Ons ledenblad De Dokter geeft een actueel beeld van de thema’s die u als huisarts raken. Daarbij gaan we discussies hierover in eigen kring en daarbuiten niet uit de weg. We volgen nauwgezet de werkzaamheden van de LHV en laten u zien wat we willen bereiken, welke resultaten we voor u behalen en hoe we dat doen.

Lees in de Quickscan van huisarts Jantien Stok wat zij van de artikelen in deze editie vindt. Voor leden: download deze uitgave.

Ouderen moeten langer thuis blijven wonen. Daar stuurt het kabinet met de nieuwe wetgeving rond AWBZ en Wmo op aan. De gevolgen van deze veranderingen zijn groot, zowel voor de ouderen als voor de zorgverleners. Wat is er nodig om ouderen thuis de juiste zorg te geven? Wat kan de huisarts doen? Drie huisartsen uit het land over wat zij nodig hebben en al doen om zich op de transitie in de zorg voor te bereiden.
Welke richting kiest u voor 2015? Door vier grote wetsvernieuwingen gaat er volgend jaar veel veranderen voor zorgprofessionals. Zeker ook voor de huisarts. De veranderingen in de nieuwe GGZ zijn dit jaar al ingegaan. De Dokter dook in de dossiers en zette de grootste veranderingen onder elkaar. Wat is er in de nieuwe wetten geregeld? En wat betekent dat voor de huisarts?
Eén op de drie Nederlanders krijgt kanker. Door de vergrijzing worden dat er steeds meer. Het goede nieuws is echter dat kanker steeds beter te behandelen is. De huisarts krijgt hoe dan ook meer met oncologische zorg te maken. Reden waarom NHG, LHV en patiëntenorganisaties in gezamenlijkheid aan een Standpunt oncologische zorg huisartsenzorg werken. Maar eerst even een blik in het veld: hoe gaat het met de oncologische zorg in de praktijk van Bram Sprij, huisarts in Maassluis?
Tweede LHV-peiling over GGZ-nieuwe stijl. Huisartsen pakken de gevolgen van de ingrijpende transitie in de geestelijke gezondheidszorg voortvarend aan. Dat is een van de conclusies uit de tweede GGZ-peiling die de LHV net heeft gehouden. Maar liefst 1050 huisartsen vulden de LHV-enquête in. “Het onderwerp leeft erg.”
Liefde voor het platteland en plezier in ondernemen. Apotheekhoudende huisartsen hebben eigenlijk twee banen. Dat vinden ze er juist leuk aan. Het voordeel is dat patiënten heel dicht bij huis een compleet zorgpakket krijgen. Daarom willen de apotheekhoudende huisartsen er vooral mee doorgaan. Een blik in de keuken van een echtpaar met een apotheekhoudende huisartsenpraktijk, midden op het Friese platteland.