De Dokter, nr. 5 - jaargang 10

 

oktober 2019

In deze uitgave
Ledenblad De Dokter geeft een actueel beeld van de thema’s die u als huisarts raken. In deze uitgave onder andere de volgende onderwerpen: spoed is spoed, help een klacht, overlegteams over contractering 2020, alles over de LHV Huisartsendag op 19 september 2020.

 

 

Op deze pagina vindt u een selectie van de artikelen uit De Dokter van de zomer van 2019. Wilt u alle artikelen lezen? Voor leden: download deze uitgave.

LHV, Ineen en VPhuisartsen eens over aanpak ANW-zorg. In de nacht alleen nog spoedzorg voor patiënten met hoge urgentie. Daarmee willen LHV, InEen en VPhuisartsen vanaf 1 januari 2020 de werkdruk en het aantal dienstdoende huisartsen in de nacht verminderen. Want: minder huisartsen ’s nachts, betekent meer fitte huisartsen overdag.
De eerste LHV Huisartsendag wordt een nieuw evenement vol inspiratie, interactie en innovatie, met de focus op huisartsen. Het gebeurt allemaal op zaterdag 19 september 2020 in het World Forum in Den Haag.
Een klacht hakt erin, al helemaal als die uiteindelijk leidt tot een juridisch traject. Het goede nieuws: negen van de tien klachten die binnenkomen bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris, worden afgehandeld zonder een juridische procedure bij de geschillencommissie. Bovendien wordt het merendeel van de klachten voor die tijd al door de huisarts opgelost en is de inzet van de klachtenfunctionaris niet nodig. ‘Als je er in een gezamenlijk gesprek uitkomt, zijn beíde partijen geholpen,’ stelt klachtenfunctionaris Anneke Hulshof.