De Dokter, nr. 6 - jaargang 10

 

november 2019

In deze uitgave
Ledenblad De Dokter geeft een actueel beeld van de thema’s die u als huisarts raken. In deze uitgave onder andere de volgende onderwerpen: AVG-arts, efficiënt vergaderen en regionaal opleiden.

 

Op deze pagina vindt u een selectie van de artikelen uit De Dokter van november 2019. Wilt u alle artikelen lezen? Voor leden: download deze uitgave.

Al een jaar of twintig worden huisartsen in Twente opgeleid op een dependance van de VU. Nu het huisartsentekort steeds nijpender wordt, is het belang van regionaal opleiden alleen maar groter. Huisartsen in opleiding leren de regio zo goed kennen. ‘Ik hou van de kleinschaligheid en de korte lijntjes in Twente. Ik hoef niet terug naar Leiden of Rotterdam.’
Als huisarts bent u heel wat tijd kwijt aan vergaderen, waarschijnlijk vooral met collega-huisartsen. Hoe zorgt u er in een maatschap of een gezondheidscentrum voor dat die vergadertijd zo efficiënt mogelijk wordt benut? Theo Bollerman, docent aan de LHV Academie, geeft tips. Huisarts Carien Dagnelie plukt er inmiddels de vruchten van. ‘Ik gooi vaker bijtijds vragen in de groep.’
De medische zorg voor mensen met een verstandelijke beperking staat onder druk door een tekort aan artsen verstandelijk gehandicapten (AVG’s). Voor thuiswonende patiënten zijn er poliklinieken. Maar voor bewoners van instellingen en kleinschalige woonvormen zijn de randvoorwaarden voor goede medische zorg vaak niet op orde. Dat probleem kunnen de huisartsen niet oplossen.