De Dokter, nr. 7 - jaargang 10

 

december 2019

In deze uitgave
Ledenblad De Dokter geeft een actueel beeld van de thema’s die u als huisarts raken. In deze uitgave onder andere de volgende onderwerpen: digitale inzage, de LHV Huisartsendag en de praktijkmanager.

 

Op deze pagina vindt u een selectie van de artikelen uit De Dokter van december 2019. Wilt u alle artikelen lezen? Voor leden: download deze uitgave.

In veel huisartsenpraktijken is de praktijkmanager niet meer weg te denken. Om de dagelijkse gang van zaken soepel te laten verlopen, om functioneringsgesprekken te voeren of om mee te denken over het meerjarenbeleid – de taken lopen ver uiteen. Sinds kort is de praktijkmanager opgenomen in de handleiding Functiewaardering Huisartsenzorg. ‘Een omschrijving in drie niveaus schept duidelijkheid.’
Over vier maanden komen vele honderden huisartsen samen op de vernieuwde LHV Huisartsendag. Een dag om inspiratie op te doen, kennis te maken met innovatie en heel veel collega’s te ontmoeten. Bent u er ook bij? Overzicht van een aantal highlights.
Over een halfjaar krijgen patiënten recht op digitale inzage in hun dossier bij de huisarts. LHV, NHG en InEen werken via het programma OPEN samen om dat inzagerecht online mogelijk te maken. Veel huisartsen hebben zich inmiddels al aangesloten bij een regionale coalitie van OPEN. Wat moet u zelf doen en welke ondersteuning kunt u verwachten als u meedoet met OPEN? De actuele stand van zaken op een rij.
Veel huisartsen lopen tegen hun grenzen aan. Toch vinden de meeste huisartsen hun vak nog steeds het mooiste van de wereld. Maar vinden komende generaties artsen dat ook? Is het tijd om de alarmbel te luiden of moeten de mooie kanten van het vak sterker gepromoot? Of allebei? LHV-voorzitter Ella Kalsbeek over de grote zorgen rond de huisartsenzorg.