De Dokter, nr. 7 - jaargang 11

 

december 2020

In deze uitgave
Ledenblad De Dokter geeft een actueel beeld van de thema’s die u als huisarts raken. In deze uitgave onder andere de volgende onderwerpen: corona, ANW-zorg, MOVE en mentorschap.

Op deze pagina vindt u een selectie van de artikelen uit De Dokter van December 2020. Wilt u alle artikelen lezen? Voor leden: download deze uitgave. Voor niet-leden:

 

Nu alle schijnwerpers op Covid-19 staan, lijkt het vraagstuk ‘spoedzorg’ haast minder urgent. Maar achter de schermen, in het land en in de regio, gebeurt van alles om misschien wel het grootste knelpunt in de huisartsenzorg op te lossen. Van geleerde lessen in coronatijd tot de VWS-houtskoolschets: hoe de spoedzorg van de toekomst vorm begint te krijgen. Spoed is niet alleen spoed, spoed is vooral: samen.
Ervaren huisartsen staan collega’s aan het begin van hun loopbaan bij als mentor. Dat begon ruim vijf jaar geleden als pilot in Oost-Nederland. De afgelopen jaren sloten steeds meer kringen aan bij het LHV-mentorschapsproject. Aan mentoren is nooit een gebrek. ‘Het is heel prettig mensen te helpen om stappen te zetten’, zegt een van hen. De mentees op hun beurt geven aan dat het fijn is om te sparren met iemand die niet te ver weg woont, maar toch wat afstand heeft.
De contouren van de vernieuwde LHV worden steeds duidelijker, nu het traject MOVE (modernisering vereniging) vordert. Waarom is die modernisering nodig en hoe gaat de eigentijdse jas van de LHV eruitzien? Diverse betrokkenen geven hun visie op nut en noodzaak van MOVE. ‘MOVE biedt ons een prachtige kans om te gaan naar een vereniging waarin ieders stem telt.’
De huisartsenzorg zette zich bij het begin van de herfst schrap voor de tweede golf. De reguliere zorg moest overeind blijven, kwetsbare patiënten moesten goede zorg krijgen. Hoe verloopt dat tot nu toe? Wat zijn de knelpunten? Waar zetten huisartsen een stapje extra? Vier verhalen uit het land, over zorg in Covid-tijd.