Voor en door huisartsen
 

De Dokter, nr. 7 - jaargang 8

 

oktober 2017

In deze uitgave
Ledenblad De Dokter geeft een actueel beeld van de thema’s die u als huisarts raken. In deze uitgave onder andere de volgende onderwerpen: Dokter, mag ik het gesprek opnemen?, het voorkomen van dure bouwfouten en medisch leiderschap.

 

Op deze pagina vindt u een selectie van de artikelen uit De Dokter van oktober 2017. Wilt u alle artikelen lezen? Blader dan online door het blad.

Voor leden: Download deze uitgave en voor niet-leden:

Bijna de helft van de artsen maakt het wel eens mee. U begint een consult, vraagt de patiënt: ‘Mag ik het gesprek opnemen?’ U bent niet de enige die dan een beetje schrikt. De KNMG publiceerde recent een handreiking over hoe om te gaan met het opnemen van gesprekken door patiënten. En hoe u er zelfs uw voordeel mee kunt doen.
Om een leider te zijn in de gezondheidszorg, hoef je niet bij VWS aan tafel te zitten. Iedere (huis)arts kan op de eigen plek invulling geven aan leiderschap, door de verantwoordelijkheid te nemen om de zorg naar eigen inzicht vorm te geven. Twee trainers en een huisarts over medisch leiderschap.
Als huisarts kunt u signalen krijgen over een collega die niet goed zou functioneren, of daar zelf iets van zien. Als u er binnen de hagro of de huisartsenvoorziening waar u werkt, niet samen uitkomt, kan de Commissie van Advies helpen. Vijf vragen over vermeend disfunctioneren.
Uw patiënt rillend van de kou op de onderzoekstafel, een cauterisatie waarbij uren later de lucht van verbrand weefsel nog steeds de spreekkamer vult: vervelende gevolgen van technische bouwfouten die de Bouwadviesgroep-LHV regelmatig tegenkomt na een oplevering. Met dure herstelwerkzaamheden als gevolg. “Een extra kritische blik tijdens de voorbereiding van het bouwproject kan huisartsen een hoop kosten en ellende besparen,” stelt LHV-adviseur Lex van Waarden.
Steeds meer huisartsenpraktijken hebben een praktijkmanager. Betekent de intrede van de praktijkmanager een welkome verlichting voor u? Welke werkzaamheden geeft u met liefde en plezier uit handen? En welke blijft u zelf doen? Krijgt de praktijk meer structuur? En profiteert de patiënt er ook van? Of is het niet allemaal rozengeur en maneschijn? Drie huisartsen, drie meningen.