Voor en door huisartsen
 

De Dokter, nr. 8 - jaargang 9

 

december 2018

In deze uitgave
Ledenblad De Dokter geeft een actueel beeld van de thema’s die u als huisarts raken. In deze uitgave onder andere de volgende onderwerpen: een luisterend oor, het starten van een nulpraktijk, het inloopspreekuur en kleinschalige woonvormen.

 

Op deze pagina vindt u een selectie van de artikelen uit De Dokter van november 2018. Wilt u alle artikelen lezen? Voor leden: download deze uitgave en voor niet-leden, blader door het blad:

Na een klacht kunt u als huisarts juridische bijstand krijgen, maar wie biedt een luisterend oor voor uw persoonlijke verhaal? Ook na een andere ingrijpende gebeurtenis kan het helpen om te praten met een collega. Op diverse plekken in het land worden klankbordgroepen of ‘buddynetwerken’ opgezet. “Het gaat er vooral om dat iemand de ruimte krijgt om te vertellen. Na een ingrijpende gebeurtenis is die behoefte vaak het grootst: gewoon vertellen hoe het ging.”
Een praktijk from scratch opzetten biedt heel veel kansen, maar er zijn ook risico’s. Komen er wel genoeg patiënten? Hoe snel zijn de inkomsten kostendekkend? Hoe gaat de samenwerking met collega’s lopen? Een aantal aandachtspunten op een rij én het verhaal van drie huisartsen die de sprong hebben gewaagd.
Je gunt het alle kwetsbare ouderen: een prettige, kleinschalige woonvorm. Maar alleen als de zorg er goed geregeld is. En dat is nogal eens een probleem. De LHV maakte een leidraad en modelovereenkomst voor Medische zorg in kleinschalige woonzorginstellingen en zocht de pers op om dit probleem aan te kaarten. Want het woongenot van ouderen kan niet het leed van de huisarts worden.