Spring naar content

Huisartsenzorg voor vluchtelingen uit Oekraïne

Ook in Nederland worden vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen. De verwachting is dat het om veel mensen gaat die langere tijd in Nederland zullen verblijven. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de opvang en alles wat daarbij komt kijken, waaronder de medische zorg. De LHV is samen met een aantal partijen betrokken bij de landelijke aanpak voor de huisartsenzorg. Op deze pagina houden we u op de hoogte.

Actueel

De LHV pleit samen met een aantal partijen, waaronder InEen, voor een landelijke coördinatie van de huisartsenzorg. Aan het ministerie van VWS hebben we duidelijk gemaakt dat een aantal zaken goed en werkbaar ingeregeld moet worden:

  1. Een landelijk systeem voor het medisch dossier in de gemeentelijke opvanglocaties waardoor gegevens kunnen worden uitgewisseld.  
  2. Vergoeding van de inzet van huisartsen, waarbij de administratieve lasten beperkt blijven.
  3. Voldoende beschikbaarheid (telefonische) tolken en de vergoeding hiervan. Zie ons bericht van 16 juni.
  4. Een triage telefoonlijn voor de ANW uren. Om de druk op de HAP en SEH te verminderen.

Nieuws

Inmiddels is de website met daarop alle informatie beschikbaar. Vanaf 1 juli 2022 is de Regeling Medische zorg Ontheemden uit

Vanaf nu kunt u gebruik maken van tolken en taalondersteuning bij de zorg aan vluchtelingen uit Oekraïne. We zijn blij

Oekraïense vluchtelingen worden tijdelijk niet meer uitgenodigd voor bevolkingsonderzoeken. Dat heeft het ministerie van VWS laten weten. We zijn blij

Meer nieuws

Veelgestelde vragen

De gemeenten waar vluchtelingen worden opgevangen zijn verantwoordelijk voor het maken van afspraken over de huisartsenzorg. De gemeente kan een beroep doen op de GGD GHOR.

Meer informatie vindt u in de Handreiking Gemeentelijke Opvang Oekraïners (GOO).

Naast opvang in grootschalige locaties verblijven vluchtelingen bijvoorbeeld ook bij particulieren. Wanneer u aan hen zorg verleent, dan registreert u hen als passant.

Voor de grootschalige opvang is het streven om dit zo efficiënt mogelijk te organiseren. Bijvoorbeeld in samenwerking met gepensioneerde huisartsen.  

Onverzekerde Oekraïense vluchtelingen die medisch noodzakelijke zorg nodig hebben, vallen onder de subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden. U kunt hiervoor het tarief ’tijdelijk in Nederland verblijvende patiënten zonder Nederlandse basisverzekering’ in rekening brengen.

Deze regeling zorgt helaas voor een enorme administratieve klus. De LHV is hier samen met een aantal partijen over in gesprek met het ministerie van VWS.

Verandering per 1 april 2022
Het ministerie van VWS heeft laten weten dat dat de meldtermijn bij het meldpunt onverzekerden (bij GGD GHOR) van zeven dagen na het verlenen van de zorg vooralsnog komt te vervallen voor alle zorg die op grond van deze regeling gedeclareerd gaat worden.

Let op: 

  • bij de eerste stap voor het aanvragen van vergoeding van deze zorg, moet u een melding doen bij het meldpunt onverzekerden zorg van GGD GHOR Nederland. We kregen van huisartsen te horen dat zij een foutmelding kregen wanneer ze met de UZI-pas willen inloggen bij dit meldpunt. GGD GHOR Nederland is op de hoogte van het probleem en werkt aan een oplossing. Mocht u deze foutmelding krijgen, dan kunt u dit melden via  servicedesk@ggdghor.nl en dan wordt u via die weg verder geholpen.
  • naast het inloggen met de UZI-pas heeft GGD GHOR Nederland laten weten dat het ook mogelijk is om in te loggen met een gebruikersnaam en wachtwoord. Hoe u aan deze inloggegevens komt staat uitgelegd op deze pagina: www.meldpuntonverzekerdenzorg.nl    

Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen terecht bij iedere apotheek, ook bij apotheekhoudende huisartsen. Voorgeschreven medicatie uit het Zvw-basispakket kan gedeclareerd worden via de subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden.

De COVID-19 vaccinatiegraad in Oekraïne is laag, circa 35% voor de basisserie, weinig mensen hebben een boostervaccinatie ontvangen. De overheid geeft aan dat alle vluchtelingen vanuit Oekraïne zo spoedig en laagdrempelig mogelijk in de gelegenheid moeten worden gesteld om zich tegen COVID-19 te laten vaccineren. Het is de bedoeling dat zij gebruik kunnen maken van inloopspreekuren of een afspraak maken bij de GGD. Als er meer informatie over is, melden we dat hier.

Wij zien grote praktische en inhoudelijke bezwaren tegen de bevolkingsonderzoeken voor deze groep vluchtelingen op dit moment en hebben dit uiteraard kenbaar gemaakt bij het ministerie.

Het ministerie van VWS  heeft bevestigd dat het uitnodigen van Oekraïense vluchtelingen voor bevolkingsonderzoeken per 1 juni a.s. op ons aandringen tijdelijk wordt stop gezet. We zijn blij dat dit besluit nu is genomen, nadat we eerder onze grote praktische en inhoudelijke bezwaren hierover kenbaar hebben gemaakt.

Tot die tijd adviseren wij om uw eigen afweging te maken of uitvoering van deze onderzoeken op dit moment haalbaar en uitvoerbaar is binnen uw praktijk.

Het RIVM heeft op 4 mei op haar website voor deze groep informatie opgenomen over het hoe en waarom van de bevolkingsonderzoeken en dat deelname vrijwillig is.    

Het ministerie van VWS zorgt voor informatie op hun website, maar heeft met ons alvast deze praktische informatie gedeeld:   

  • De ondersteuning bestaat uit Oekraïense en of Russische vertaaldiensten, eventueel ondersteund door taalhulpen (die niet de officiële status van tolk hebben).
  • Lees de werkwijze van GlobalTalk goed door voordat u een tolk inschakelt.
  • U kunt een tolk aanvragen via 088 25 55 222

Voor apotheekhoudende huisartsen