Voor en door huisartsen
 

Leden over de LHV: Arno Krijgsman, praktijkhouder

 
 
De LHV is er voor huisartsen in elke fase van hun loopbaan. Arno Krijgsman was al lid van de LHV toen hij aios was en bleef dat ook toen hij waarnemer en later praktijkhouder werd in Ooij. Hoe ervaart hij het lidmaatschap van de beroepsvereniging?

“Voor het wetenschappelijke deel ben ik lid van het NHG, voor alle praktische zaken van de LHV. Ik begon ooit als waarnemer, maar had de ambitie om praktijkhouder te worden. Bij het maken van die overstap heb ik veel gehad aan de informatie die de LHV hierover aanbiedt. Op de website, maar ook via informatieavonden van De Startende Huisarts en de Huisartsbeurs.”

Eerste hulp bij verbouwen

“Enkele jaren nadat ik praktijkhouder werd, betrok ik een nieuw pand dat verbouwd moest worden. Dat had heel wat voeten in de aarde. Want met verbouwen en alles wat hierbij komt kijken, had ik geen enkele ervaring. Gelukkig hielp de bouwadviesgroep-LHV mij een heel eind op weg. Met publicaties en checklists, maar ook met een adviesplattegrond en het opstellen van een programma van eisen.”

Belangrijke zaken aan het licht

 “De LHV speelt een belangrijke rol bij de binding en eensgezindheid van huisartsen. Ik zie die rol verder groeien als je kijkt voor welke uitdagingen wij als beroepsgroep nog komen te staan. En door peilingen en monitoren komen er ook regelmatig zaken aan het licht, zoals de omzetdaling onder praktijkhouders. Daar kunnen wij met elkaar als beroepsgroep vervolgens weer actie op ondernemen.”

Ruimte voor alle meningen

“Als je daar behoefte aan hebt, kun je als huisarts altijd je mening ventileren bij de LHV. Dat is zeker niet alleen weggelegd voor huisartsen die heel mondig zijn of actief op de barricaden staan. De LHV organiseert allerlei bijeenkomsten, waaronder rondetafelgesprekken, waar alle leden welkom zijn om van zich te laten horen. Ik vind het goed dat de LHV daar actief werk van maakt.”

Bijblijven met De Dokter

“Het tijdschrift De Dokter lees ik graag. De onderwerpen in het blad raken de actualiteit, en sluiten goed aan op zaken waarmee ik in mijn dagelijkse praktijk te maken krijg. Denk bijvoorbeeld aan de samenwerking van de huisarts met het sociaal wijkteam, de jeugdzorg en bekostiging. Knap hoe de redactie deze onderwerpen voor het voetlicht brengt. Daarbij vind ik het prettig om ervaringen van andere huisartsen te lezen.”

Lees meer ervaringen van leden met de LHV