Nieuw in Cao Hidha: werkgever regelt rechtsbijstandverzekering

 
In de Cao Hidha 2014 - 2017 is aan het hoofdstuk Aansprakelijk toegevoegd dat een werkgever ook in geval van strafrechtprocedures voorziet in een adequate rechtsbijstandverzekering. De tekst wordt als volgt in de cao geplaatst: Werkgever voorziet in een adequate rechtsbijstandverzekering indien de werknemer en degene die de werknemer begeleidt terzake wordt betrokken in een interne of externe klachtenprocedure, inclusief straf- en tuchtrechtprocedures."

Wat moet u als praktijkhouder met een hidha in dienst doen? Of wat moet u doen als u zelf hidha bent?

De werkgever huisarts met een hidha in dienst:

  1. Hebt u een eigen beroepsrechtsbijstandverzekering? Controleer dan of de werknemers zijn meeverzekerd op deze polis. Dan zullen de werknemers over het algemeen verzekerd zijn voor rechtshulp bij strafzaken, klachten en tuchtzaken. Bel bij twijfel uw verzekeraar! Want de ene polis kan anders zijn dan de andere.
  2. Is de hidha die bij u werkzaam is lid van de LAD? Alle LAD-leden zijn namelijk via een collectieve verzekering verzekerd voor rechtshulp bij strafzaken, klachten en tuchtzaken. Het is dan goed geregeld.
  3. Heeft de hidha een eigen particuliere rechtsbijstandverzekering afgesloten met daarbij rechtshulp bij strafzaken, klachten en tuchtzaken? Ook dan is het al verzekerd.
  4. Zijn deze verzekeringen er niet? Is er onduidelijkheid over de dekking? Of misschien een eventuele overlap in dekking of een mogelijk hiaat? Bel uw verzekeraar.

De hidha wil weten of er een verzekering is:

  1. Heeft de werkgever een beroepsrechtsbijstandverzekering afgesloten en het personeel meeverzekerd ? Zit in die werknemersdekking ook rechtshulp bij strafzaken, klachten en tuchtzaken? Zo ja, dan is het al goed geregeld.
  2. Bent u lid van de LAD? Alle LAD-leden zijn via een collectieve verzekering verzekerd voor rechtshulp bij strafzaken, klachten en tuchtzaken. Dus dan is het geregeld.
  3. Hebt u een eigen particuliere rechtsbijstandverzekering daarbij rechtshulp bij strafzaken, klachten en tuchtzaken? Dan is het ook al goed geregeld.

Zijn deze verzekeringen er niet? Is er onduidelijkheid over de dekking? Of misschien een eventuele overlap in dekking of een mogelijk hiaat? Bel uw verzekeraar.

Als blijkt dat er géén adequate rechtsbijstandverzekering is, dan kan de huisarts/ werkgever een goede beroepsrechtsbijstandverzekering sluiten via VvAA, Meeus en Sibbin & Wateler of een andere rechtsbijstandverzekeraar voor zichzelf en het personeel.