Veelgestelde vragen COVID-19-vaccinatie

 
Op deze pagina vindt u de antwoorden op veel vragen die er onder huisartsen leven over de COVID-19-vaccinatie. Er komt geregeld nieuwe informatie en besluitvorming over de vaccinatie vanuit de overheid. Deze pagina wordt daarom regelmatig geüpdatet. Versie 8-1-2021.

Rol van de huisarts in de vaccinatie van patiënten

1. Welke doelgroepen ga ik als huisarts vaccineren?

De definitieve groepen die door de huisartsen worden gevaccineerd, hangen sterk af van de eigenschappen van de vaccins en van de beschikbaarheid van de vaccins.

Op dit moment (8-1-2021) heeft de overheid in de vaccinatiestrategie gesteld dat de huisartsen de volgende doelgroepen zullen vaccineren:

  • De huisartsen en het zorgpersoneel dat gaat vaccineren in de praktijk;
  • De op naam van de huisarts ingeschreven patiënten wonend in zorginstellingen en kleinschalige woonvormen (de patiënten die ook de griepprik van de huisarts ontvangen);
  • Thuiswonende ouderen boven de 75 jaar en de niet-mobiele ouderen (die niet vervoerd kunnen worden naar een GGD-locatie) van 60-75 jaar;
  • De mensen met een medische indicatie onder de 60 jaar;
  • Een deel van de mensen tussen 18 en 60 jaar (zonder medische indicatie), in afstemming met de GGD.

U vindt hierover ook informatie in de NHG praktijkhandleiding

2. Welk vaccin/welke vaccins zal ik als huisarts gaan gebruiken?

De huisarts gaat, zoals het nu (8-1-2021) bedacht is, vaccineren met het Moderna-vaccin voor de groep kwetsbare ouderen en het AstraZeneca-vaccin (als dat goedgekeurd wordt) voor de groep onder de 60 jaar met een medische indicatie en voor een deel van de groep mensen onder de 60 zonder medische indicatie.

 

Vaccinatie van huisartsen en personeel zelf

1. Wat is er afgesproken over het vaccineren van de huisartsen en hun personeel?

De LHV heeft met het ministerie van VWS en het RIVM afgesproken dat de huisartsen en de andere medewerkers van de huisartsenpraktijk die patiënten gaan vaccineren, gevaccineerd kunnen worden in de huisartsenpraktijk vóórdat ze anderen gaan vaccineren. Die afspraak is op 3 januari gemaakt.

Mocht op 15 januari nog niet duidelijk zijn wanneer het vaccin beschikbaar komt waarmee huisartsen gaan vaccineren, dan overleggen we opnieuw met VWS hoe we dan wel spoedig de huisartsen kunnen vaccineren, gezien de belangrijke rol van huisartsen in de acute zorg en COVID-zorg en de prioriteit die de overheid heeft bepaald voor het vaccineren van zorgprofessionals in de acute en COVID-zorg.

2. Hoe en wanneer kunnen waarnemend huisartsen worden gevaccineerd?

Onze insteek is dat de waarnemend huisartsen tegelijk met de gevestigde huisartsen gevaccineerd kunnen worden. Op korte termijn zal hierover meer bekend worden.

3. Wanneer wordt ander personeel uit de praktijk die geen rol hebben in het vaccineren van patiënten, gevaccineerd?

Volgens de huidige vaccinatiestrategie van de overheid (van 4-1-2021) wordt overig zorgpersoneel, zoals POH’s, gevaccineerd nadat ouderen en mensen tussen 18 en 60 jaar met een medische indicatie zijn gevaccineerd.

 

Organisatie van de vaccinatie

1. Waar kan ik informatie vinden over de organisatie van het vaccinatiespreekuur en de thuisvaccinaties?

De praktijkhandleiding COVID-19-vaccinatie is hiervoor heel bruikbaar.

Daarnaast vindt u op de SNPG-site binnenkort verdere informatie over de bestelling en uitvoering van de vaccinatie door huisartsen.

Voor het organiseren van vaccinaties in de anderhalvemeter samenleving vindt u veel informatie in de handleiding die is gemaakt voor griep- en pneumokokkenvaccinatie van afgelopen najaar.

2. Wanneer kan ik de vaccins gaan bestellen?

De bestelmodule van de SNPG zal half januari gereed zijn. Het daadwerkelijk kunnen bestellen van vaccins hangt af van de definitieve vaccinatiestrategie en beschikbaarheid van het vaccin (de beschikbaarheid bepaalt hoe groot de eerste selectie van uw patiënten kan zijn).

3. Zijn de HIS’en ingericht om deze vaccinaties goed te kunnen uitvoeren?

Ja, en de verwachting is dat de HIS’en tijdig gereed zijn voordat de huisartsen beginnen met vaccineren. De HIS-leveranciers tonen veel inzet om zo snel mogelijk de HIS’en gereed te hebben voor de juiste selectie, uitnodiging en registratie van de vaccinaties. Ook zij moeten veel flexibiliteit tonen om met de veranderende vaccinatiestrategie telkens mee te kunnen bewegen.

4. Hoe zit dat met het registeren van gevaccineerden in een centraal register?

Het RIVM heeft een centrale registratie opgezet (CIMS) om gegevens over gevaccineerden te kunnen bijhouden. Het RIVM geeft aan dat door deze centrale registratie de veiligheid beter te garanderen is  en de effectiviteit van de vaccins beter kan worden onderzocht. Gevaccineerden worden alleen in dit centrale register opgenomen als zij daarvoor toestemming geven.

Bij de uitnodigingbrief die de patiënten krijgen, zal een toestemmingsverklaring zitten en een uitleg met het hoe en waarom van het register. Als huisarts verwerkt u deze toestemming in uw HIS. De gegevens worden dan automatisch naar het CIMS gestuurd. Ook mensen die geen toestemming geven voor centrale registratie kunt u gewoon vaccineren en die gegevens verwerkt u zoals gebruikelijk alleen in uw eigen HIS.
Op deze manier is de registratie binnen de regels van het medisch beroepsgeheim en de AVG. Dat heeft de Autoriteit Persoonsgegevens bevestigd.

 

Planning

1. Wanneer kan ik de vaccins gaan bestellen?

De bestelmodule van de SNPG zal half januari gereed zijn. Het daadwerkelijk kunnen bestellen van vaccins hangt af van de definitieve vaccinatiestrategie en beschikbaarheid van het vaccin (de beschikbaarheid bepaalt hoe groot de eerste selectie van uw patiënten kan zijn).

2. Waarom duurt het een tijd voordat we aan de slag kunnen met vaccineren?

De belangrijkste reden is de geringe beschikbaarheid van vaccins. De verschillende vaccins komen slechts in kleine aantallen per keer beschikbaar. Ook moeten de vaccins eerst worden goedgekeurd door de EMA (Europees Medicijn Agentschap).

Daarnaast leidt nieuwe informatie over de vaccins en de hoeveelheden er geregeld toe dat de vaccinatiestrategie door de overheid wordt gewijzigd.

We willen graag huisartsen zo goed mogelijk ondersteunen in de uitvoering van de vaccinaties en zijn blij dat er veel drive is onder huisartsen om die rol voortvarend op te pakken. De LHV is samen met het NHG en de SNPG, voortdurend met VWS, het RIVM en de GGD aan de slag om de COVID-vaccinatie zo goed als mogelijk voor te bereiden. Maar ook wij als LHV worden daarin soms belemmerd door de genoemde onzekerheden waar wij geen invloed op hebben en de uiteindelijke besluitvorming over de strategie wordt genomen door de overheid.


Terug naar het dossier COVID-vaccinatie
.