Dienstverband bij een gezondheidscentrum

 
Overweegt u om als huisarts in loondienst te gaan werken bij een gezondheidscentrum? Op deze pagina’s kunt u zich oriënteren. In het profiel geven we aan wat u in het algemeen van een gezondheidscentrum kunt verwachten. Op een kaart vindt u informatie over de centra en eventuele vacatures.

Cao

Op dit moment geldt voor huisartsen bij gezondheidscentra de nawerking van de Cao Gezondheidscentra/AHG.

Profiel van een gezondheidscentrum

Een gezondheidscentrum is een multidisciplinair samenwerkingsverband dat veelal bestaat uit meerdere huisartsen, fysiotherapeuten en een apotheker. Vaak zijn ook diëtisten, psychologen, podotherapeuten, wijkverpleegkundigen, andere eerstelijns professionals en welzijnsmedewerkers aan het centrum verbonden. De dienstverlening is in de meeste gevallen gericht op integrale wijkgerichte zorg.

De huisartsen in het gezondheidscentrum werken, soms als duo met een van de andere huisartsen, met eigen patiënten (op naam ingeschreven). Samen met de andere huisartsen in het centrum bepalen zij zelf de praktijkvoering. Zij werken onderling veel samen, bijvoorbeeld aan de kwaliteit van zorg. Het gezondheidscentrum ondersteunt daarbij en ontzorgt: collectieve inkoop, het regelen en onderhouden van ICT en het overnemen van andere overheadzaken (zorg voor het gebouw, P&O, klachtbehandeling, financiën). Daarnaast wordt intensief en drempelloos samengewerkt met andere disciplines en andere domeinen.

De huisartsen kunnen hun werkuren flexibel indelen Een persoonlijk budget voor alle beroeps gerelateerde kosten (zoals abonnementen, opleiding en scholing) geeft mogelijkheden zich professioneel verder te ontwikkelen. Bovendien kunnen ze ervoor kiezen om naast patiëntenzorg andere ‘taken’ in het gezondheidscentrum op te pakken. Gezondheidscentra zijn vaak partner in stedelijke en regionale overleggen. Dat biedt kansen om bij te dragen aan innovatie en visievorming in breder verband. Meer informatie

Loondienstcentra in Nederland

Kijk voor informatie over de Nederlandse loondienstcentra en eventuele vacatures op werkeninhetgezondheidscentrum.nl.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met InEen, per e-mail: info@ineen.nl of telefonisch: 085 130 2500.